1500_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1500
Lønna opp 1 500 kroner i informasjonssektoren
statistikk
2007-05-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 1 500 kroner i informasjonssektoren

Heltidsansatte i informasjonssektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 000 kroner per 3. kvartal 2006. Dette var en økning på 1 500 kroner eller 4,0 prosent fra samme tidspunkt året før.

Informasjonssektoren omfatter næringer som produserer varer og tjenester (IKT-sektoren) og innhold som tekst, lyd og bilder (innholdssektoren).

IKT -sektoren

Månedslønna for heltidsansatte i IKT-sektoren utgjorde i gjennomsnitt 39 600 kroner per 1. oktober 2006, en økning på 1 500 kroner eller 4,0 prosent fra 2005. Gjennomsnittslønna for kvinner utgjorde 34 300 kroner, mens tilsvarende tall for menn var 41 300 kroner. Dette var en vekst på henholdsvis 3,9 og 4,2 prosent fra året før.

Sektoren har relativt mange ansatte i yrker med krav til utdanning fra universitet eller høyskole. Systemutviklere, programmerere, sivilingeniører samt sosial- og siviløkonomer hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 41 600 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 2,7 prosent. Dataingeniører, teknikere samt tekniske og kommersielle salgsrepresentanter hadde til sammenligning en månedslønn på 37 400 kroner. Dette var 1 900 kroner eller 5,3 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Innholdssektoren

Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i innholdssektoren var på 34 800 kroner i 2006, en økning på 1 400 kroner eller 4,3 prosent fra 2005. Ansatte i forlagsvirksomhet hadde en månedslønn på 34 700 kroner, mens lønna for ansatte i radio og fjernsyn utgjorde 34 300 kroner. Dette var en vekst på henholdsvis 4,7 prosent og 4,1 prosent sammenlignet med året før.

Innholdssektoren domineres av ansatte i høyskoleyrker, typiske yrker er journalister, filmfotografer og tekniske salgsrepresentanter. Denne gruppen hadde en månedslønn på 33 600, en økning på 1 600 kroner eller 4,9 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 51 234 heltidsansatte per 3. kvartal 2006.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til lønnsstatistikken for ansatte i informasjonssektoren. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra lønnsstatistikken for ansatte i varehandel, industri, samferdsel, forretningsmessig tjenesteyting og andre sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: