1494_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1494
Månedslønna økte med 1 200 kroner
statistikk
2010-01-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 200 kroner

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 45 000 kroner per 1. oktober 2009. Dette var en økning på 2,7 prosent, eller 1 200 kroner, fra samme tidspunkt i 2008.

Informasjon og kommunikasjon er et næringshovedområde som er sammensatt av ulike næringer med både produksjon og tjenesteyting. Ansatte i tjenester tilknyttet informasjonsteknologi hadde en månedslønn på 48 200 kroner. Tilsvarende månedslønn for ansatte i radio- og fjernsynskringkasting var på 39 400 kroner, mens ansatte i forlagsvirksomhet hadde en månedslønn på 42 300 kroner.

3,5 prosent lønnsvekst for systemutviklere/programmere

I tjenester tilknyttet informasjonsteknologi finner vi blant annet konsulentvirksomhet, programutvikling og drift av IT-systemer. Mer enn halvparten av alle ansatte her er systemutviklere og programmerere. Denne yrkesgruppa hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 47 500 kroner. Dette innebærer en vekst på 3,5 prosent fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i høgskoleyrker, etter en lønnsøkning på 4,4 prosent, 44 800 kroner i månedslønn. Lederne hadde 69 000 kroner. De hadde dermed en lønnsvekst på 2,7 prosent.

Lønnsforskjell mellom kvinner og menn

Heltidsansatte menn i informasjon og kommunikasjon hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 47 400 kroner per oktober 2009. Dette var en vekst på 2,6 prosent, eller 1 200 kroner, fra året før. Kvinnenes månedslønn var på 39 500 kroner. De hadde dermed en lønnsøkning på 3,1 prosent. Kvinnenes lønn utgjorde 83 prosent av mennenes. Også for ansatte med høyere utdanning var det relativt stor lønnsforskjell mellom kjønnene. Heltidsansatte menn med inntil fire års høyere utdanning hadde en månedslønn på 49 000 kroner. Tilsvarende tall for kvinner var 41 800 kroner. For personer med mer enn fire års høyere utdanning var månedslønna 54 400 kroner for menn og 46 300 kroner for kvinner.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det brukt ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter denne nye standarden. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her .

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 46 187 heltidsansatte og 3 484 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret var det om lag 77 100 ansatte i næringa per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Strukturelle endringer i næringa, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Tabeller: