56420_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
56420
Månedslønna i IKT økte med 2 400 kroner
statistikk
2012-01-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna i IKT økte med 2 400 kroner

Heltidsansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 49 500 kroner per 1. oktober 2011. Dette var en økning på 5,1 prosent, eller 2 400 kroner, fra samme tidspunkt i 2010.

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon er sammensatt av virksomheter som produserer og formidler informasjonstjenester. Gjennomsnittlig månedslønn varierer fra 41 500 kroner for ansatte i radio- og fjernsynskringkasting, til 53 200 kroner for ansatte i tjenester tilknyttet informasjonsteknologi.

Lønnsvekst på 4,7 prosent for ansatte i forlagsvirksomhet

Næringen forlagsvirksomhet omfatter virksomheter som utgir bøker, tidsskrifter, aviser og andre trykksaker. Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for heltidsansatte i forlagene utgjorde 46 600 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 4,7 prosent fra oktober 2010. Månedslønna for journalister og informasjonsmedarbeidere innenfor denne næringen var på 42 600 kroner. Tilsvarende lønn for ansatte i akademiske yrker var 47 700.

Månedslønn på 53 200 kroner innenfor informasjonsteknologi

Innenfor næringen informasjonsteknologi finner vi virksomheter som driver programmeringstjenester og konsulentvirksomhet. Heltidsansatte innenfor dette næringsområdet hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 53 200 kroner. Dette var 3 000 kroner, eller 6 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2010. Blant programmerere og systemutviklere var månedslønna i gjennomsnitt på 51 100 kroner per 1. oktober 2011.

Lønnsvekst på 4,8 prosent for ansatte i informasjonstjenester

Virksomheter i næringsområdet informasjonstjenester driver tjenester tilknyttet databehandling, datalagring, drift av web-portaler med videre. Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte utgjorde 48 000 kroner. Dette var en lønnsvekst på 4,8 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 46 446 heltidsansatte og 3 635 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for informasjons- og kommunikasjonsnæringen 76 500 ansatte per 1. oktober 2011.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Strukturelle endringer i næringen i tillegg til lønnsforhandlinger vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Tabeller: