1504_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1504
Lønna økte med 800 kroner i IKT-sektoren
statistikk
2005-05-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2004

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna økte med 800 kroner i IKT-sektoren

Heltidsansatte i IKT-sektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 36 700 kroner per 3. kvartal 2004. Dette utgjorde en økning på 800 kroner eller 2,2 prosent fra samme tidspunkt 2003.

IKT-sektoren omfatter utvalgte næringer i industri, varehandel, samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting.

Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste, etter næringsområde per
3. kvartal12003-2004. Kroner og endring i prosent
Næringsområde Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
2003 2004 2003-2004
  Kroner Prosent
I alt 35 900 36 700 2,2
IKT Industri 33 500 34 600 3,2
IKT Varehandel 33 600 34 000 1,3
IKT Telekommunikasjoner 36 000 36 600 1,8
IKT Konsulentvirksomhet 37 600 38 300 1,8
1  For 2003 er tallene endret grunnet avgrensning av IKT-varehandel og
er derfor ikke sammenliknbar med tidligere årganger.

Yrkesgrupper

Nær to tredjedeler av alle heltidsansatte i IKT-sektoren er ansatt i akademiske yrker og høgskoleyrker, med en månedslønn på henholdsvis 40 000 og 34 800 kroner. Dette var 800 kroner og 700 kroner mer enn året før. Blant akademiske yrkesgrupper utgjør systemutviklere og programmerere en stor gruppe med en månedsforlønn på 39 000 kroner, en vekst 1 400 kroner eller 3,6 prosent. Blant høgskoleyrkene utgjør dataingeniører og teknikere en stor gruppe med en månedslønn på 35 500 kroner, en vekst på 1 600 kroner eller 4,8 prosent fra 3. kvartal 2003.

Heltidsansatte i kontoryrker hadde en månedslønn på 25 700 kroner, en vekst på snaut 100 kroner eller 0,3 prosent. Til sammenligning hadde ledere en månedslønn på 54 200 kroner, en vekst på 2 500 kroner eller 4,8 prosent. Blant ledere hadde IT-direktører en månedslønn på 55 800 kroner, en vekst på 2 400 kroner eller 4,5 prosent.

Utdanningsgrupper

Heltidsansatte med inntil 4 års universitets- og høgskoleutdanning hadde en månedslønn på om lag 39 400 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 800 kroner eller 2,2 prosent fra 3. kvartal 2003. Langtidsutdannede med mer enn 4 år på høgskole eller universitet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 45 600 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 3,2 prosent. Til sammenligning hadde ansatte med utdanning fra videregående en månedslønn på 32 000 kroner, en vekst på 500 kroner eller 1,6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 36 826 heltidsansatte per 3. kvartal 2004.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til lønnsstatistikken for ansatte i IKT-sektoren. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra lønnsstatistikken for ansatte i varehandel, industri, samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting.