1502_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1502
Lønna økte 3,7 prosent i IKT- sektoren
statistikk
2006-05-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna økte 3,7 prosent i IKT- sektoren

Heltidsansatte i IKT- sektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 100 kroner per 3. kvartal 2005. Dette var en økning på 1 400 kroner eller 3,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

En av fire heltidsansatte i IKT-sektoren er kvinner. Månedslønna for kvinnelig ansatte utgjorde 33 000 kroner, mens tilsvarende tall for menn var 39 600 kroner. Dette var en vekst på henholdsvis 5,6 prosent og 3,2 prosent.

IKT-sektoren omfatter utvalgte næringer i industri, varehandel, samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting.

Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste, etter næringsområde per
3. kvartal 2004-2005. Kroner og endring i prosent
Næringsområde Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
2004 2005 2004-20051
  Kroner Prosent
I alt 36 700 38 100 3,7
IKT Industri 34 600 35 400 2,2
IKT Varehandel 34 000 36 100 6,2
IKT Telekommunikasjoner 36 600 38 200 4,3
IKT Konsulentvirksomhet 38 300 39 300 2,6
1  Talla ble rettet 3. juli 2006 kl. 1530.

Yrkesgrupper

Ansatte i akademiske yrker hadde en månedslønn på 40 500 kroner i 2005, en økning på 1 300 kroner eller 3,3 prosent fra året før. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet systemutviklere og programmerere, sivilingeniører i elektronikk og kommunikasjon samt sosial- og siviløkonomer. Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 35 500 kroner, som tilsvarte en økning på 1 000 kroner eller 2,9 prosent. Høgskoleyrkene domineres av dataingeniører, teknikere samt tekniske og kommersielle salgsrepresentanter. Akademiske yrker og høgskoleyrker utgjør om lag to tredeler av alle ansatte i IKT- sektoren.

Lederne hadde en månedslønn på 55 800 kroner, en vekst på 2 300 kroner eller 4,4 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i kontoryrker en økning i månedslønna på 1 400 kroner eller 5,3 prosent. Lønnsnivået for denne gruppen var 27 400 kroner i 2005.

Utdanningsgrupper

Heltidsansatte med inntil fire års universitets- og høgskoleutdanning hadde en månedslønn på 40 600 kroner i 2005. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 200 kroner eller 3,1 prosent fra året før. Langtidsutdannede med mer enn fire år på høgskole eller universitet hadde en månedslønn på 46 900 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 3,1 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 35 584 heltidsansatte per 3. kvartal 2005.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til lønnsstatistikken for ansatte i IKT-sektoren. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra lønnsstatistikken for ansatte i varehandel, industri, samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting.

Se Statistikkbanken for flere tall.