1512_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1512
Månedslønna økte med 2 000 kroner
statistikk
2011-01-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 2 000 kroner

Heltidsansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 47 000 kroner per 1. oktober 2010. Dette var en økning på 4,4 prosent, eller 2 000 kroner, fra samme tidspunkt i 2009.

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon er sammensatt av virksomheter som produserer og formidler informasjonstjenester. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse varierer fra 40 300 kroner for ansatte i radio- og fjernsynskringkasting til 50 000 kroner for ansatte i tjenester tilknyttet informasjonsteknologi.

Lønnsvekst for forlagsvirksomheten

Næringen forlagsvirksomhet omfatter virksomheter som utgir bøker, tidsskrifter, aviser og andre trykksaker. Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for heltidsansatte i forlagene utgjorde 44 500 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 5,2 prosent fra oktober 2009. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker innenfor denne næringen var på 46 000 kroner, mens tilsvarende lønn for informasjonsmedarbeidere var på 41 400 kroner.

Programmerere og it-konsulenter opp i lønn

I næringen tjenester tilknyttet informasjonsteknologi finner vi virksomheter som driver programmeringstjenester og konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi. Heltidsansatte i næringsområdet hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 50 000 kroner. Dette var 1 800 kroner, eller 3,7 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2009. Ansatte i akademiske yrker i denne næringen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 48 400 kroner. Denne gruppen domineres av programmere og systemutviklere, og blant disse var månedslønna i gjennomsnitt på 47 600 kroner per oktober 2010.

Informasjonsansatte får lønnsøkning

Virksomheter i næringsområdet informasjonstjenester driver tjenester tilknyttet databehandling, datalagring, drift av webportaler med videre. Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte utgjorde 45 800 kroner. Dette var en lønnsvekst på 7,5 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 47 804 heltidsansatte og 3 668 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret var det om lag 77 200 ansatte i næringa per oktober 2010.

Nærmere om månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke lønnsendringene i lønnsstatistikken fra 1. oktober 2009 til 1. oktober 2010.

Tabeller: