140020_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
140020
Månedslønna økte med 2 200 kroner
statistikk
2014-01-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 2 200 kroner

Heltidsansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 52 900 kroner per 1. oktober 2013. Det er 2 200 kroner, eller 4,3 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2012.

Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20132012 - 201320132012 - 2013
Informasjon og kommunikasjon i alt52 5004,449 2004,5
Menn55 0004,051 2004,1
Kvinner46 8004,744 6004,9
Heltidsansatte52 9004,349 5004,4
Menn55 2004,051 4004,0
Kvinner47 2004,744 9004,7
Deltidsansatte42 8003,140 9003,3
Menn44 3002,142 1002,7
Kvinner41 8003,740 2003,9

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon er sammensatt av virksomheter som produserer og formidler informasjonstjenester. Gjennomsnittlig månedslønn varierer fra 43 000 kroner for heltidsansatte i film- og tv-produksjon, til 55 600 kroner for heltidsansatte i IT-tjenester.

1 400 kroner mer i IT-tjenester

Næringen IT-tjenester omfatter virksomheter som driver programmeringstjenester og konsulentvirksomhet. Heltidsansatte i disse virksomhetene hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 55 600 kroner. Dette er 1 400 kroner, eller 2,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2012. Blant programmerere og systemutviklere var månedslønna i gjennomsnitt på 53 400 kroner. Dette er en økning på 1 700 kroner, eller 3,3 prosent, fra samme tidspunkt året før. Dataingeniører og -teknikere hadde en månedslønn på 49 200 kroner per oktober 2013, en vekst på 1 300 kroner, eller 2,7 prosent. Tilsvarende lønn for IT-direktører var 67 700 kroner. Det tilsvarer en økning på 700 kroner, eller 1 prosent, i perioden.

1 600 kroner mer i telekommunikasjon

Telekommunikasjon omfatter levering av telekommunikasjon og tilhørende tjenester, det vil si overføring av tale, data, tekst, lyd og video. Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i telekommunikasjon utgjorde 55 000 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 600 kroner, eller 3 prosent, fra oktober 2012. Gjennomsnittlig månedslønn i akademiske yrker innenfor næringen var på 60 300 kroner, en vekst på 1 300 kroner, eller 2,2 prosent, i perioden. Tilsvarende lønn for ansatte i høgskoleyrker var 50 200 kroner, en vekst på 1 900 kroner, eller 3,9 prosent.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 48 409 heltidsansatte og 3 212 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for informasjons- og kommunikasjonsnæringen 80 700 ansatte per 1. oktober 2013.