Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Helse- og sosialpersonell - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. juni 2016 2015, 4. kvartal 8 av 10 med helseutdanning er i jobb
12. juni 2015 2014, 4. kvartal Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial
13. juni 2014 2013, 4. kvartal Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning
12. juni 2013 2012, 4. kvartal Mer helse- og sosialpersonell fra utlandet
13. juni 2012 2011, 4. kvartal Fire av fem helse- og sosialutdannede er sysselsatt
9. juni 2011 2010, 4. kvartal Helsefagarbeiderne på vei inn
16. juni 2010 2009, 4. kvartal Stadig flere med helsefaglig utdanning
19. juni 2009 2008, 4. kvartal Kvinner i flertall innenfor helse- og sosialfag
19. juni 2008 2007, 4. kvartal Nær ni av ti med helseutdanning er i jobb
15. mars 2007 2006, 4. kvartal 3 900 flere avtalte årsverk i pleie og omsorg
19. juni 2007 2006, 4. kvartal Flest nye sysselsatte blant de yngre
19. juni 2006 2005, 4. kvartal Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning
17. juni 2005 2004, 4. kvartal Flere arbeider heltid
18. juni 2004 2003, 4. kvartal Flere sysselsatte med fagutdanning
19. juni 2003 2002, 4. kvartal 8 500 flere sysselsatte
16. juli 2002 2001, 4. kvartal 87 prosent i arbeid