270417_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
270417_tabell
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent, eller 398 000 personer, sysselsatt 4. kvartal 2015.

Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Helse- og sosialpersonell,15-74 årfullscreen-iconHelse- og sosialpersonell,15-74 årexcel-iconHelse- og sosialpersonell,15-74 årcsv-iconHelse- og sosialpersonell,15-74 år
Tabell 2Personer i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alderfullscreen-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alderexcel-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og aldercsv-iconPersoner i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alder
Tabell 3Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalexcel-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartalcsv-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartal
Tabell 4Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalexcel-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartalcsv-iconSysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartal
Tabell 5Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.fullscreen-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.excel-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.csv-iconInnvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken