Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Regnskap

Alt innhold for delområdet regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak nedgang i lønnsomhet

  Lønnsomheten for norske ikke-finansielle aksjeselskaper ble noe svakere i 2019 enn i 2018.

  Artikkel
 • Stabil lønnsomhet i norske foretak

  For norske ikke-finansielle aksjeselskaper har lønnsomheten endret seg lite fra 2017 til 2018.

  Artikkel
 • Lønnsomheten økte kraftig

  Ikke-finansielle aksjeselskaper hadde en resultatgrad på 17,2 prosent i 2017. Dette tilsvarer vel 17 kroner tjent på hver omsatt hundrelapp.

  Artikkel
 • Gjelda til utlandet redusert med ein tiandepart

  I 2017 utgjorde gjelda ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet 1 340 milliardar kroner. Det er 10 prosent mindre enn i 2016.

  Artikkel
 • Forbedret lønnsomhet

  Ikke-finansielle aksjeselskapers avkastning på egenkapital var 8,4 prosent i 2016 – noe som tilsvarer omtrent 8 kroner i avkastning per investert hundrelapp. I 2015 var avkastningen 5,2 prosent.

  Artikkel
 • Verdier for 162 milliarder i norske stiftelser

  Ikke-finansielle stiftelser hadde litt over 162 milliarder kroner i eiendeler i 2016, en økning på 3,1 prosent fra 2015. Én av tre hadde ideelle formål, og stod for 23 prosent av eiendelene.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel
 • Større overskudd for aksjeselskapene

  Foreløpige tall for 2016 viser et overskudd før skatt på over 557 milliarder kroner. Dette er en økning fra 394 milliarder kroner året før.

  Artikkel
 • Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet

  Tall for ikke-finansielle aksjeselskaper viser et fall i driftsmarginen, fra 9,6 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. Egenkapitalrentabiliteten viser derimot en bedring, fra 4,2 prosent til 5,2 prosent.

  Artikkel
 • Svak lønnsomhet for børsnoterte selskaper

  De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i 4. kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent i forhold til 4. kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 var det en nedgang i driftsmarginen på 6 prosent.

  Artikkel
 • Stiftelsenes eiendeler på 157 milliarder

  Ikke-finansielle stiftelser hadde i overkant av 157 milliarder kroner i eiendeler i 2015. Dette er en økning på 7 prosent fra 2014. Ideelle stiftelser forvaltet eiendeler på til sammen 36 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Verdifall for norske eigedelar i utlandet

  Etter fleire år der eigedelane som norske føretak disponerer i utlandet har auka, gjekk talet ned i 2015. Verdien på dei totale eigedelane var ved utgangen av 2015 om lag 1 650 milliardar kroner, om lag 3 prosent mindre enn i 2014.

  Artikkel
 • Redusert lønnsomhet

  Foreløpige tall for 2015 viser et fall i lønnsomheten for ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatet fra ordinær drift var i overkant av 6 kroner per omsatte hundrelapp. Dette er en nedgang fra nesten 10 kroner i 2014.

  Artikkel
 • Verdien av eiendeler utenlands nesten doblet

  Norske foretak skaffet seg stadig mer eiendeler og gjeld i utlandet i perioden 2005-2012. Eiendelene oversteg gjelden, og gjeldsstrukturen var hovedsakelig i samsvar med eiendelsstrukturen. Denne artikkelen viser utviklingen i syvårsperioden.

  Artikkel