Større overskudd for aksjeselskapene

Publisert:

Foreløpige tall for 2016 viser et overskudd før skatt på over 557 milliarder kroner. Dette er en økning fra 394 milliarder kroner året før.

Ifølge SSBs regnskap for ikke-finansielle aksjeselskap var det bedret resultat i finansielle poster som forårsaket økt overskudd for aksjeselskapene. Til tross for at overskuddet øker fra 2015 til 2016, er det langt igjen til rekordåret 2012, da årsresultatet var på nesten 850 milliarder kroner.

Noe redusert driftslønnsomhet

Mens lønnsomheten fra driften viste en svak nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 7,4 til 7,1 prosent, sørget finansielle poster for et bedret resultat før skatt i 2016. Dermed gikk resultatgraden opp med nesten 4 prosentpoeng fra 7,9 prosent i 2015 til 11,7 prosent året etter. Egenkapitalrentabiliteten økte til 8,5 prosent, fra 5,2 prosent foregående år. Også totalrentabilitet viste en svak økning fra 4,7 prosent i 2015 til 6,0 prosent året etter.

Økt lønnsomhet i Fastlands-Norge

Resultatgraden for selskapene i Fastlands-Norge var på 12,0 prosent i 2016, som er en økning på 2,4 prosentpoeng fra året før. Egenkapitalrentabilitet og totalrentabilitet gikk opp fra henholdsvis 7,9 og 5,9 prosent i 2015 til 10,0 og 6,7 prosent året etter. Driftsmarginen for Fastlands-Norge gikk også opp, fra 6,3 prosent i 2015 til 7,1 prosent.

Kontakt