Forbedret lønnsomhet

Publisert:

Ikke-finansielle aksjeselskapers avkastning på egenkapital var 8,4 prosent i 2016 – noe som tilsvarer omtrent 8 kroner i avkastning per investert hundrelapp. I 2015 var avkastningen 5,2 prosent.

Tall fra regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper viser en solid oppgang i årsresultat, fra vel 251 milliarder kroner i 2015 til litt over 416 milliarder i 2016. Det var finansielle poster som bidro mest til økningen i årsresultatet. Driftsresultatet endret seg lite fra 2015 til 2016 og var i overkant av 377 milliarder kroner i 2016. Tabell 08120 i Statistikkbanken viser flere detaljer.     

Hvis vi ser på Fastlands-Norge for seg, viste tall fra ikke-finansielle aksjeselskaper et årsresultat på rundt 398 milliarder kroner i 2016, opp fra nesten 312 milliarder kroner året før. Tilsvarende for oljevirksomhet, gikk årsresultatet fra underskudd i 2015 til om lag 18 milliarder kroner i overskudd i 2016. Mer om dette i tabell 08143 i Statistikkbanken.

Kontakt