Stabil lønnsomhet i norske foretak

Publisert:

For norske ikke-finansielle aksjeselskaper har lønnsomheten endret seg lite fra 2017 til 2018.

Nye tall fra regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper viser en avkastning på egenkapitalen på 11,9 prosent i 2018 mot 12,3 prosent i 2017. Dette tilsvarer drøyt 12 kroner i avkastning per investert hundrelapp i 2018. Egenkapitalrentabiliteten til faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting viste den største oppgangen, mens næring kultur, underholdning og fritid gikk motsatt vei. Tabell 07371 i Statistikkbanken viser flere detaljer.

Noe redusert lønnsomhet for Fastlands-Norge

For Fastlands-Norge viser tall fra regnskapsstatistikken for ikke-finansielle aksjeselskaper en liten nedgang i avkastningen på egenkapitalen - fra 13,5 prosent i 2017 til 11,7 prosent i 2018. Egenkapitalrentabiliteten til selskapene innen oljevirksomhet derimot, hadde en oppgang på 5 prosentpoeng - fra 7,7 prosent i 2017 til 12,7 prosent i 2018.

Kontakt