Verdier for 162 milliarder i norske stiftelser

Publisert:

Ikke-finansielle stiftelser hadde litt over 162 milliarder kroner i eiendeler i 2016, en økning på 3,1 prosent fra 2015. Én av tre hadde ideelle formål, og stod for 23 prosent av eiendelene.

78 prosent av eiendelene til stiftelsene samlet var egenkapitalfinansiert, viser Regnskapsstatistikken for ikke-finansielle stiftelser. Egenkapitalandelen for stiftelser med ideelle formål var noe lavere enn egenkapitalen for stiftelsene samlet, og utgjorde 57 prosent.

Stiftelsene hadde driftskostnader på om lag 43 milliarder kroner, en svak oppgang på 2,1 prosent fra året før. Av dette stod gruppen ideelle stiftelser for 65 prosent eller 28 milliarder kroner. 

Kontakt