Lønnsomheten økte kraftig

Publisert:

Ikke-finansielle aksjeselskaper hadde en resultatgrad på 17,2 prosent i 2017. Dette tilsvarer vel 17 kroner tjent på hver omsatt hundrelapp.

Resultatgraden på 17,2 prosent i 2017 viser en økning på 5,8 prosentpoeng sammenlignet med 2016 som endte på 11,4 prosent, ifølge nye tall fra regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper.

Denne oppgangen fremkommer av at ordinært resultat før skatt gikk opp fra 569 milliarder kroner i 2016 til omtrent 931 milliarder kroner i 2017, en forbedring på hele 64 prosent. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper viser også en oppgang i driftsresultatet, fra 377 milliarder kroner i 2016 til 524 milliarder kroner i 2017. Dette er en økning på 39 prosent, og økningen stammer fra oljevirksomheten.

Svakere driftsresultat for Fastlands-Norge

Derimot var det svakere resultat for Fastlands-Norge. Tall fra Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper viser en reduksjon i driftsresultatet for Fastlands-Norge fra 292 milliarder kroner i 2016, til 286 milliarder kroner i 2017.

Likevel hadde Fastlands-Norge en økning i resultatgrad. Av en samlet oppgang på over 215 milliarder kroner i netto finansielle poster, som beløp seg til nesten 407 milliarder kroner i 2017, kom bortimot 94 prosent fra Fastlands-Norge. Dette bidro til at resultatgraden for Fastlands-Norge økte med 4,2 prosentpoeng fra 2016, til 15,9 prosent i 2017.

Kontakt