Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet

Publisert:

Tall for ikke-finansielle aksjeselskaper viser et fall i driftsmarginen, fra 9,6 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. Egenkapitalrentabiliteten viser derimot en bedring, fra 4,2 prosent til 5,2 prosent.

Ikke-finansielle aksjeselskaper hadde et driftsresultat på vel 368 milliarder kroner i 2015, ned fra nesten 487 milliarder i 2014. Mens selskapene i bergverksdrift og utvinning og transport og lagring bidro mest til denne nedgangen, viste selskapene i bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel med reparasjon av motorvogner en svak bedring. Tabell 08120 i Statistikkbanken viser flere detaljer.

Årsresultatet gikk derimot opp fra om lag 196 milliarder kroner i 2014 til litt over 251 milliarder året etter. Dette medførte en bedret egenkapitalrentabilitet som tilsvarer i overkant av 5 kroner i avkastning per investert hundrelapp i 2015.

Stabilt for Fastlands-Norge

For selskapene på fastlandet har både lønnsomheten og avkastningen på egenkapitalen endret seg lite, fra henholdsvis 6,8 prosent og 6,3 prosent i 2014 til 6,3 prosent og 5,9 prosent i 2015.

Sterk nedgang for olje

I motsetning til selskapene på fastlandet er lønnsomheten til selskapene i oljevirksomheten sterkt redusert, fra 20,1 prosent i 2014 til 12,2 prosent i 2015. Det var nedgang i driftsinntektene som bidro mest til det store fallet.

Kontakt