Redusert lønnsomhet

Publisert:

Foreløpige tall for 2015 viser et fall i lønnsomheten for ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatet fra ordinær drift var i overkant av 6 kroner per omsatte hundrelapp. Dette er en nedgang fra nesten 10 kroner i 2014.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper

Til tabellen

Lønnsomheten i form av driftsmargin gikk ned fra 9,6 prosent i 2014 til 6,3 prosent året etter. Også totalrentabiliteten gikk ned fra 5,4 til 4,4 prosent i perioden. Avkastningen på egenkapitalen viste derimot en svak oppgang, fra 4,2 til 4,7 prosent. 

Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge

For selskapene i Fastlands-Norge har lønnsomheten endret seg lite, og driftsmarginen gikk ned fra 6,8 til 6,6 prosent i perioden vi her omtaler. Til sammenligning var driftsmarginen 7,4 prosent i 2010 og 4,9 prosent i 2000. 

Sterk nedgang for olje

Derimot ble lønnsomheten til selskapene i oljevirksomhet sterkt redusert, fra 20,1 prosent i 2014 til 4,8 prosent i 2015. Det var nedgangen i oljeselskapenes inntekter som hovedsakelig bidro til den lave lønnsomheten i 2015.

Kontakt