Stiftelsenes eiendeler på 157 milliarder

Publisert:

Ikke-finansielle stiftelser hadde i overkant av 157 milliarder kroner i eiendeler i 2015. Dette er en økning på 7 prosent fra 2014. Ideelle stiftelser forvaltet eiendeler på til sammen 36 milliarder kroner.

Vel 79 prosent av stiftelsenes eiendeler var finansiert med egenkapital i 2015. 

En tredjedel var stiftelser som hadde ideelle formål i 2015. Eiendelene til de ideelle stiftelsene hadde dette året en regnskapsmessig verdi på nesten 36 milliarder kroner, dette var 3 prosent mer enn året før. 

Stiftelsenes driftskostnader, som blant annet består av pengeutdelinger, utgjorde omtrent 43 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en oppgang på nesten 7 prosent fra året før. Stiftelser med ideelle formål stod for i overkant av 27 milliarder kroner, eller 64 prosent av stiftelsenes driftskostnader.

Kontakt