Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2017

Innhald

Arkiv for Styre og leiing i aksjeselskap - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
8. mars 2017 1. januar 2017 Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg
11. mars 2016 1. januar 2016 Menn styrer framleis aksjeselskapa
20. mars 2015 1. januar 2015 Menn dominerer styra
5. juni 2014 1. januar 2014 Menn styrer og leiar aksjeselskapa
5. juni 2013 1. januar 2013 Flest menn i styra
6. juni 2012 1. januar 2012 Menn styrer aksjeselskapa
7. juni 2011 1. januar 2011 Framleis menn i fleirtal
31. januar 2006 1. januar 2006 Manglar over 600 kvinner i styra
11. juni 2010 1. januar 2010 Menn styrer aksjeselskapa
14. juli 2006 1. juli 2006 Stadig fleire kvinner i styra
8. juli 2005 1. juli 2005 Langt fram til 40 prosent kvinner i allmennaksjeselskap
13. desember 2006 1. januar 2006 Seks av ti daglege leiarar er også styreleiarar
13. juli 2007 2007 Seks av ti ASA oppfyller likestillingskravet
14. januar 2008 1. januar 2008 Fire av fem allmennaksjeselskap oppfyller kravet
22. juni 2007 2006/2007 Menn styrer aksjeselskapa
19. januar 2007 1. januar 2007 Dobbelt så mange ASA oppfyller likestillingskravet
12. juni 2009 1. januar 2009 Menn dominerer framleis styreromma
13. juni 2008 1. januar 2008 Flest menn i styra
11. juli 2008 2008 95 prosent av ASA oppfyller kravet

For tidlegare publiseringer sjå også: Eierskap og roller i næringslivet.