207792
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
207792
Menn dominerer styra
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
styre, Styre og leiing i aksjeselskap, styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskapEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere
false
Andel mannlige styrerepresentanter i aksjeselskap er på samme nivå som i tidligere år. Åtte av ti i aksjeselskap er menn, mens det er seks av ti i allmennaksjeselskap.

Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Menn dominerer styra

Delen mannlege styrerepresentantar ligg på det same nivået som i tidlegare år. Vel åtte av ti styrerepresentantar i aksjeselskap er menn, medan det er seks av ti i allmennaksjeselskap.

Styrerepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskap
20152014 - 2015
AntallAndelEndring i prosent
Styrerepresentantar i AS
I alt528 243100,04,2
Menn433 03082,04,0
Kvinner95 21318,05,2
Styrerepresentantar i ASA
I alt1 316100,0-6,0
Menn77659,0-6,5
Kvinner54041,0-5,3
 
Daglege leiarar i AS
I alt210 240100,04,8
Menn177 19784,34,3
Kvinner33 04315,77,1
Daglege leiarar i ASA
I alt236100,0-6,0
Menn22394,5-5,1
Kvinner135,5-18,8

72 prosent av aksjeselskapa (AS) har berre menn i styra. Åtte av ti styre med ein eller to styrerepresentantar består berre av menn. Dess større styret er, dess høgare er delen føretak som har både menn og kvinner i styret.

Høgt utdanna kvinner og eldre menn

I allmennaksjeselskap (ASA) har 73 prosent av kvinnene i styra utdanning utover vidaregåande skule. Tilsvarande tal for menn er 65 prosent. I AS ligg delen menn som har tatt utdanning ved høgskular eller universitet, på 44 prosent. Talet for kvinnene er 51 prosent, som er 22 prosentpoeng lågare enn i allmennaksjeselskap.

Ei av fem kvinner i ASA-styra er yngre enn 45 år. Tilsvarande for menn er ein av ti. Dermed er det fleire yngre kvinner enn menn i styra. Samtidig er det fleire menn enn kvinner som er i pensjonsalderen, høvesvis 16 og 2 prosent. Aldersfordelinga mellom dei mannlege og kvinnelege styrerepresentantane i AS liknar, men forskjellane er mindre enn i ASA.

Dei fleste med eitt styreverv

To av tre styrerepresentantar har eitt styreverv, medan ein av fire har to eller tre. 96 prosent av kvinnene og 88 prosent av mennene har opptil tre styreverv. 970 menn har fleire enn 20 styreverv, noko som svarar til 0,5 prosent av alle mannlege styrerepresentantar.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB