282209
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
282209
Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg
statistikk
2017-03-08T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
styre, Styre og leiing i aksjeselskap, styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskapEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken gir oversikt over styrerepresentantane og dei daglege leiarane i allmennaksjeselskap og aksjeselskap etter kjønn, landbakgrunn, alder og utdanningsnivå.

Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har vore nesten uendra dei siste åra. Best er kvinnene representert i Finnmark der 23 prosent av styremedlemmane i aksjeselskapa er kvinner. Troms og Nordland følgjer deretter, kvar med 20 prosent.

Styrerepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskap
20172016 - 2017
AntallAndelEndring i prosent
Styrerepresentantar i AS
I alt569 487100,04,0
Menn464 62481,63,7
Kvinner104 86318,45,5
Styrerepresentantar i ASA
I alt1 231100,0-3,6
Menn71357,9-4,4
Kvinner51842,1-2,4
 
Daglege leiarar i AS
I alt226 411100,03,2
Menn189 73783,82,9
Kvinner36 67416,24,7
Daglege leiarar i ASA
I alt213100,0-4,1
Menn19893,0-3,9
Kvinner157,0-6,3

Snautt to av ti styrerepresentantar i aksjeselskapa er kvinner, medan dette talet er drygt fire av ti i allmennaksjeselskap. Dermed ligg delen kvinnelege styrerepresentantar i allmennaksjeselskap (ASA) på nivået som er fastsett i kravet om kjønnsrepresentasjon i ASA. 

I aksjeselskapa (AS) er 18 prosent av styrerepresentantane kvinner. Delen er størst i dei tre nordlegaste fylka Finnmark, Troms og Nordland, med høvesvis 23, 20 og 20 prosent. Vest-Agder har den minste delen kvinnelege styrerepresentantar: 16 prosent. 

Delen aksjeselskap som har ei kvinne som dagleg leiar, ligg på 16 prosent. Også her er det fylka i nord, i tillegg til hovudstaden, som har størst del kvinnelege daglege leiarar. Det er høvesvis 18,8 og 18,1 prosent i Finnmark og Nordland, og 17,8 prosent i både Troms og Oslo. Kvinner leiar 66 prosent av alle aksjeselskapa innanfor anna tenesteyting og 43 prosent av alle aksjeselskapa innanfor helse- og sosialtenester. 

Delen kvinnelege leiarar i allmennaksjeselskap ligg på 7,0 prosent. Denne delen auka med 2,4 prosentpoeng frå 2004 til 2017.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB