54648
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
54648
Framleis menn i fleirtal
statistikk
2011-06-07T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
styre, Styre og leiing i aksjeselskap, styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskapEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere
false

Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis menn i fleirtal

Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar er uendra dei siste åra. Åtte av ti styrerepresentantar i aksjeselskap er menn, medan det er seks av ti i allmennaksjeselskap.

Del kvinnelege styrerepresentantar i AS og ASA. 1. januar 2004-2011. Prosent

Dermed ligg delen kvinnelege styrerepresentantar i allmennaksjeselskap (ASA) på 40 prosent, og er på nivået som er fastsett i kravet om kjønnsrepresentasjon i ASA.

Flest kvinner innanfor tenesteyting

I aksjeselskap (AS) er 17 prosent av styrerepresentantane kvinner. Denne delen auka med 1,8 prosentpoeng frå 2004 til 2011. Vi finn flest kvinnelege styrerepresentantar innanfor anna tenesteyting med 47 prosent. Bak kjem helse- og sosialtenester med 38 prosent, og undervisning med 25 prosent.

72 prosent av aksjeselskapa har berre menn i styra. Høgast del av desse finn vi innanfor byggje- og anleggsverksemd, med 84 prosent av føretaka.

14 prosent av de daglege leiarane i AS er kvinner, mot 7 prosent i ASA. Høgast del kvinnelege daglege leiarar i AS, med tre av fem, finn vi innanfor anna tenesteyting.

Dei fleste av styrerepresentantane har eitt styreverv

To av tre styrerepresentantar har eitt styreverv, medan ein av fire har to eller tre. 96 prosent av kvinnene og 88 prosent av mennene har opptil tre styreverv. 834 menn har fleire enn 20 styreverv, noko som svarar til 0,5 prosent av alle mannlege styrerepresentantar.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB