Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2015

Innhold

Arkiv for Befolkningens utdanningsnivå - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. juni 2016 1. oktober 2015 Hver femte flyktning har høyere utdanning
18. juni 2015 1. oktober 2014 Flere unge med høyere utdanning
19. juni 2014 1. oktober 2013 Flere kvinner med høyere utdanning
18. juni 2013 1. oktober 2012 Store endringer i utdanningsnivået
19. juni 2012 1. oktober 2011 Stort mangfold når det gjelder utdanning
9. juni 2011 1. oktober 2010 Stadig økende andel med høyere utdanning
25. juni 2010 1. oktober 2009 Nær halvparten i Oslo har høyere utdanning
31. oktober 2003 1. oktober 2002 Flest kvinner med høy utdanning
13. desember 2001 1. oktober 2000 Utdanningsnivået stiger stadig
31. oktober 2002 1. oktober 2001 Hver femte har høyere utdanning
7. mars 2001 1. oktober 1999 Høyest utdanningsnivå blant de unge
14. september 2006 1. oktober 2005 En av fire har høyere utdanning
27. august 2007 1. oktober 2006 Flest menn med lang, høyere utdanning
26. august 2005 1. oktober 2004 Høyest utdanningsnivå blant unge kvinner
23. september 2004 1. oktober 2003 Stadig flere med høyere utdanning
21. august 2008 1. oktober 2007 Høyest utdanningsnivå i universitetsfylkene
25. august 2009 1. oktober 2008 Antall høyt utdannede kvinner øker raskest

For tidligere publiseringer se også: Innvandrernes utdanningsnivå.