15554_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15554
Flest menn med lang, høyere utdanning
statistikk
2007-08-27T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest menn med lang, høyere utdanning

Av befolkningen i alderen 16 år og over har 6 prosent en lang universitets- og høgskoleutdanning. Blant disse har 36 prosent utdanning innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Flere menn enn kvinner har lang, høyere utdanning.

I befolkningen per 1. oktober 2006 har i underkant av 8 prosent av mennene lang høyere utdanning, tilsvarende studier på mer enn fire år, mens andelen for kvinner er i overkant av 4 prosent. Forskjellen kjønnene imellom er imidlertid mindre sammenlignet med 2005.

Flest med utdanning innenfor realfag

Blant mennene med lang høyere utdanning har 44 prosent utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 16 prosent innenfor samfunnsfag og juridiske fag og 14 prosent innenfor helse-, sosial-, og idrettsfag. Blant kvinnene med lang universitets- og høgskoleutdanning har 24 prosent utdanning innenfor fagfeltet samfunnsfag og juridiske fag, 22 prosent innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 20 prosent innenfor helse-, sosial-, og idrettsfag og 17 prosent innenfor humanistiske og estetiske fag.

En av fem har kort høyere utdanning

Hver femte person i Norges befolkning på 16 år og over, er registrert med en kort universitets- og høgskoleutdanning. Av disse har flest (25 prosent) utdanning innen lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, og dernest (23 prosent) utdanning innen helse-, sosial-, og idrettsfag. I underkant av 23 prosent av kvinnene har en kort høyere utdanning, mot knappe 17 prosent av mennene.

Flest har videregående skole som høyeste utdanning

Drøye 43 prosent av befolkningen er registrert med videregående skole som høyeste utdanningsnivå. 46 prosent av mennene mot 41 prosent av kvinnene har sin høyeste utdanning på videregående skole-nivå.

35 prosent av de som er registrert med videregående avsluttende opplæring har utdanning innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og 30 prosent har utdanning innenfor allmenne fag. 55 prosent av mennene har en utdanning innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, mens blant kvinnene har størst andel (39 prosent) allmenne fag.

Flere menn enn kvinner med kun grunnskole i aldersgruppen 16 til 39 år

I befolkningen generelt er det en større andel kvinner enn menn som kun har fullført grunnskole, men i aldersgruppen 16 til 39 år er andelen menn med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning høyere enn for kvinner. Henholdsvis på 41 prosent og 39 prosent.

Tabeller: