253205_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
253205_tabell
statistikk
2016-06-20T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser befolkningens utdanningsvå etter for eksempel kjønn og innvandringsgrunn. Hver femte flyktning hadde i 2015 høyere utdanning.

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Antall og prosent
Tabell 2Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosent
Tabell 3Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosent
Tabell 4Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosent
Tabell 5Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosent
Tabell 6Utdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallfullscreen-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallexcel-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallcsv-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antall
Tabell 7Utdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Kjønn, innvandringsgrunn og landbakgrunn. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Kjønn, innvandringsgrunn og landbakgrunn. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Kjønn, innvandringsgrunn og landbakgrunn. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Kjønn, innvandringsgrunn og landbakgrunn. Antall og prosent
Tabell 8Utdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallfullscreen-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallexcel-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallcsv-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antall

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken