54746_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
54746
Stadig økende andel med høyere utdanning
statistikk
2011-06-09T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig økende andel med høyere utdanning

Av befolkningen i alderen 16 år og eldre har nesten 28 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå. Nesten 7 prosent har lang høyere utdanning.

Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå. 1985-2010. Prosent

Personer i aldersgruppen 25-64 år med universitets- eller høgskoleutdanning. OECD-land. 2008. Prosent

I løpet av de siste ti årene har andelen personer med universitets- og høgskoleutdanning økt med 6 prosentpoeng. Andelen med lang høyere utdanning, tilsvarende studier på mer enn fire år, har økt med 2 prosentpoeng i samme periode. Høsten 2010 var andelen med grunnskole på drøye 29 prosent. Siden 2000 har denne andelen sunket med nesten 5 prosentpoeng.

Flest med utdanning på høyere nivå innenfor realfag

Av personer med lang universitets- og høgskoleutdanning har 33 prosent utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant menn med lang høyere utdanning finner man den største andelen innenfor naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag (42 prosent). Andelen kvinner med lang høyere utdanning er størst innenfor samfunnsfag og juridiske fag (24 prosent).

Stor økning i andel kvinner med høyere utdanning

Over halvparten av kvinnene i aldersgruppen 25-29 år hadde høyere utdanning høsten 2010. I løpet av ti år har denne andelen økt med hele 10 prosentpoeng. Andelen menn med høyere utdanning i denne aldersgruppen økte med kun 2 prosentpoeng i samme periode, til 32 prosent. I aldersgruppen 30-39 år var det 51 prosent kvinner og 36 prosent menn som hadde høyere utdanning i 2010. Dette er en økning på henholdsvis 17 og 8 prosent i løpet av ti år.

Lavest utdanningsnivå i Hedmark og Oppland

Hedmark og Oppland har lavest andel innbyggere med en universitets- eller høgskoleutdanning, med 21 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Oslo og Akershus, med henholdsvis 44 og knappe 33 prosent innbyggere med en utdanning på dette nivået.

En sammenligning med tall fra 2000 viser at det også den gangen var Hedmark og Oppland, sammen med Nordland, som lå nederst på fylkesoversikten over andel innbyggere med høyere utdanning. I løpet av de siste ti årene har andelen med høyere utdanning i Hedmark og Oppland økt med 5 prosentpoeng. Til sammenligning har tilsvarende andelen for Oslo økt med nesten 9 prosentpoeng.

Norge høyt opp internasjonalt

I OECDs publikasjon Education at a Glance 2010 presenteres blant annet indikatorer over utdanningsnivået i OECD-landene. Tall fra 2008 viser at andelen med høyere utdanning i aldersgruppen 25-64 år er høyere i Norge enn gjennomsnittet av OECD-landene, men Norge ligger ikke helt i utdanningstoppen. Seks OECD-land har en høyere andel av høyt utdannede voksne enn Norge. I Canada, Japan, New Zealand og USA har over 40 prosent høyere utdanning, mot 36 i Norge og 28 i gjennomsnitt for alle OECD-land. Av de nordiske landene er det bare Finland som har en større andel med høyere utdanning enn Norge, med 37 prosent

Personer som har ukjent utdanningsnivå, er ikke med i beregningen av prosentandeler for befolkningens utdanningsnivå. Denne gruppa er langt større i Oslo enn i andre fylker, og består nesten utelukkende av innvandrere.

Tabeller: