15556
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15556
En av fire har høyere utdanning
statistikk
2006-09-14T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fire har høyere utdanning

Om lag 32 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 16 år og over har en utdanning på grunnskolenivå, 44 prosent har en utdanning på videregående nivå og 25 prosent en utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Befolkningen i Oslo har det høyeste utdanningsnivået i landet. Nær 13 prosent av befolkningen i hovedstaden har en universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad. Totalt er fire av ti personer i hovedstaden registrert med en utdanning på universitets- og høgskolenivå. Det må imidlertid understrekes at det er en ganske stor andel med uoppgitt utdanning i Oslo. Dette er nesten utelukkende innvandrere.

Det er også forholdsvis mange med høyere utdanning i de andre universitetsfylkene. På motsatt ende av skalaen finner vi innlandsfylkene Hedmark, Oppland og Nordland. I disse fylkene har bare 18-19 prosent høyere utdanning.

Flere kvinner enn menn har høyere utdanning

Det er en noe høyere andel av kvinnene enn av mennene som har høyere utdanning; henholdsvis 26 og 24 prosent. Men andelen menn med lang høyere utdanning er nesten dobbelt så høy som blant kvinner. Kjønnforskjell er størst blant menn og kvinner 50 år og eldre.

Det er flere kvinner enn menn som har utdanningsnivå på grunnskolenivå, mens det er omvendt på videregående nivå. I aldersgruppen 25-29 år har nesten 48 prosent av kvinnene en utdanning på universitets- og høgskolenivå. Tilsvarende tall for mennene er bare 32 prosent. Hele 9 prosent av mennene i aldersgruppen 30-39 år har imidlertid en lang høyere utdanning, mens dette tallet er noe lavere for kvinnene. I aldersgruppen 67 år og over har over halvparten av kvinnene og 39 prosent av mennene en utdanning på grunnskolenivå.

Internasjonale retningslinjer

Nivåtallene er fra 2005 og er basert på nye definisjoner av hvor mye utdanning som kreves for å bli definert på de ulike utdanningsnivåene. Definisjonene er i så stor grad som mulig forsøkt tilpasset de gjeldende internasjonale retningslinjene. Det vises til nærmere omtale av definisjonene i "Om statistikken" og artikkelen i SSB-magasinet " Befolkningens utdanningsnivå ".

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB