15558_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15558
Høyest utdanningsnivå blant unge kvinner
statistikk
2005-08-26T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyest utdanningsnivå blant unge kvinner

I aldersgruppen 25-39 år har mer enn 40 prosent av kvinnene i den norske befolkningen en utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

For kvinner er andelen med høyere utdanning størst i aldersgruppen 25-29 år med 45,4 prosent, mens den for aldersgruppen 60-66 år er på 17,7 prosent. For menn er denne forskjellen i de ulike aldersgruppene ikke på langt nær så stor. Det er overvekt av kvinner som har en høyere utdanning i aldersgruppene opptil 50 år. Fra 50 år og over finner vi flest menn med universitets- eller høgskoleutdanning.

Andel med høyere utdanning, etter alder og kjønn. 1. oktober 2004

Andel  med utdanning fra universitets- eller høgskole, alle nivåene, kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2004

Stadig stigende utdanningsnivå i Norge

Utdanningsnivået i Norge stiger stadig, og i dag har 24 prosent av den norske befolkningen over 15 år en utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Dette er nesten dobbelt så mye som for 20 år siden. Av dem som har fullført en utdanning av denne typen med en varighet på inntil 4 år, er 58 prosent kvinner. Det er imidlertid fortsatt slik at flere menn enn kvinner tar utdanning med en varighet på mer enn 4 år. 66 prosent av de som har avlagt en grad på dette nivået er menn.

Høyest utdanningsnivå i Oslo og Akershus

Av fylkene er det Oslo og Akershus som har høyest andel innbyggere med en universitets- eller høgskoleutdanning, med henholdsvis 38,8 og 29,5 prosent. Det er imidlertid verdt å merke seg at gruppen med uoppgitt eller ingen fullført utdanning er stor for disse to fylkene, og at disse tallene ikke er inkludert i beregningen. I andre enden av skalaen finner vi Hedmark, Oppland og Nordland, med om lag 18 prosent innbyggere med en utdanning på dette nivået. I samtlige fylker, med unntak av Oslo og Akershus, er andel kvinner med utdanning fra universitet eller høgskole større enn andel menn med utdanning på dette nivået. Hvis vi ser på hvilke kommuner som har størst andel innbyggere med universitet eller høgskole som høyeste fullførte utdanning, kommer Bærum, Asker, Oslo, Nesodden, Oppegård og Ås best ut. Bærum og Asker er de eneste kommunene hvor mer enn 40 prosent av innbyggerne over 15 år har fullført en slik utdanning, med henholdsvis 43,6 og 40,9 prosent.

Tabeller: