15564_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15564
Hver femte har høyere utdanning
statistikk
2002-10-31T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver femte har høyere utdanning

I dag har om lag 22 prosent av befolkningen over 16 år universitets- eller høgskoleutdanning, i 1970 var andelen rundt regnet 7 prosent. Andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er i samme periode mer enn halvert.

Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning, 1970-2001

I 1970 hadde mer enn halvparten av Norges befolkning over 16 år grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning, høsten 2001 var dette redusert til i overkant av 20 prosent. I 2001 hadde hver femte innbygger utdanning på universitets- og høgskolenivå. Til sammenligning hadde hver tiende innbygger høyere utdanning i 1980. I disse tallene er imidlertid de med uoppgitt eller ingen utdanning ikke medregnet.

Høyest utdanningsnivå i Oslo og Akershus

Fylkesfordelingen viser at Oslo (ca. 37 prosent) og Akershus (ca. 28 prosent) er fylkene med høyest prosentandel personer med utdanning på universitets- og høgskolenivå. Av ca. 777 000 personer med høyere utdanning totalt i hele befolkningen bor om lag 247 000, eller nesten hver tredje, i Oslo eller Akershus. Av totalt ca. 167 000 med lengre høyere utdanning bor om lag 70 000, eller over 40 prosent, i disse fylkene. Lavest andel personer med høyere utdanning finner vi i Hedmark, Oppland og Nordland - alle med om lag 16 prosent. Hvis vi ser på hvilke kommuner som har flest innbyggere med universitets- eller høgskoleutdanning, kommer Bærum, Asker, Oslo, Nesodden og Ås best ut. Kommunene med lavest andel personer med dette utdanningsnivået er Værøy, Torsken, Beiarn, Karlsøy og Moskenes. Det er imidlertid viktig å påpeke at Oslo og Akershus har den høyeste andelen med uoppgitt eller ingen fullført utdanning, og at disse tallene ikke er inkludert i denne beregningen.

Flest kvinner med kort høyere utdanning

En større andel kvinner enn menn har kort universitets- og høgskoleutdanning. Kort høyere utdanning inkluderer utdanninger på inntil fire år, slik som for eksempel cand.mag.-, lærer-, sykepleier- og ingeniørutdanning. 82 000 flere kvinner enn menn har en kortere universitets- eller høgskoleutdanning som sin høyeste fullførte utdanning. Derimot har flere menn enn kvinner lengre universitetsutdanning. Mer enn 61 000 flere menn enn kvinner har en høyere universitets- eller høgskoleutdanning.

Tradisjonelle fagvalg

De fleste menn har en utdanning innenfor et naturvitenskapelig fagfelt. Jenter med høyeste fullførte utdanning fra videregående grunnopplæring har ofte en utdanning innenfor helse-, sosial og idrettsfaglige fagfelt, mens de fleste med avsluttet videregående skole har allmennfag. Kvinner med kort høyere utdanning har ofte lærerutdanning eller en utdanning innenfor helse- og sosialfag. Mange kvinner med en høyere grad har utdanning innenfor et naturvitenskapelig fagfelt, og har dermed et utdanningsmønster mer likt menns.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB