15568_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15568
Høyest utdanningsnivå blant de unge
statistikk
2001-03-07T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyest utdanningsnivå blant de unge

Høsten 1999 var det nesten 742 500 personer i Norge som hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette utgjør i overkant av 21 prosent av befolkningen over 15 år. Om lag en like stor andel av befolkningen har grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning. [Tallene er rettet 29.03.2001]

Flest kvinner med kort høyere utdanning

Vi finner fremdeles kjønnsforskjeller når det gjelder andelen med lang høyere utdanning. Det er flere menn enn kvinner i nesten alle aldersgrupper som har fullført en høyere utdanning på mer enn fire år. Dersom vi ser på andelen med kort høyere utdanning, fire år eller mindre, er derimot andelen kvinner klart størst i alle aldersgrupper, bortsett fra i aldersgruppen 60-66 år.

Ser vi på dem under 50 år, er det flere kvinner enn menn som har utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Høyest utdanningsnivå i Oslo

Det er liten endring i de fylkesvise forskjeller i befolkningens utdanningsnivå. Fortsatt har Oslo den høyeste andelen med høyere utdanning, men det må tas i betraktning at Oslo har et veldig høyt antall personer med uoppgitt utdanningsnivå, som ikke er med i denne beregningen. Også Akershus har et meget høyt utdanningsnivå. I den motsatte enden av skalaen finner vi Hedmark og Oppland som fremdeles er de to fylkene som har den laveste andelen personer med universitets- og høgskoleutdanning. I Hedmark har 30 prosent grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning, mens den tilsvarende andelen i Oslo er i overkant av 17 prosent.

Ny standard for utdanningsgruppering

I registeret for Befolkningens høyeste utdanning for 1999 er utdanning klassifisert etter den reviderte standarden "Norsk standard for utdanningsgruppering" (NUS2000) . Det er mindre endringer i både fagfeltinndelingen og nivåinndelingen i den reviderte standarden, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra 1998.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB