Folkehøgskolar (opphørt)2009

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Arkiv for Folkehøgskolar (opphørt) - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
24. mars 2015 2014 Alder verkar inn på val av fag
9. april 2014 2013 Fleire utanlandske deltakarar på kortkurs
14. mars 2013 2012 Fleire deltakarar på kortkurs
26. april 2012 2011 Færre deltakarar på kortkurs
17. mars 2011 2010 Stabil interesse for kortkurs
22. april 2010 2009 Fleire deltakarar på kortkurs
2. april 2009 2008 Stadig færre deltek på kortkurs
29. april 2008 2007 Fleire unge menn deltek på kortkurs
9. mai 2007 2006 Færre deltakarar på kortkurs
23. juni 2006 2005 Flere unge deltakere på kortkurs
24. juni 2005 2004 Nedgang i antall deltakere
18. juni 2004 2003 "Eldrebølge" i reprise
24. juni 2003 2002 "Eldrebølge" på folkehøgskoler
26. juni 2002 2001 Deltakere fra 50 land
7. september 2001 2000 Over 16 600 kursdeltakere på kortkurs