15686
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15686
"Eldrebølge" i reprise
statistikk
2004-06-18T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2003

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

"Eldrebølge" i reprise

I 2003 var det 21 700 deltakere på kortkurs ved folkehøgskolene. Som året før var en av to deltakere 50 år eller eldre. Flest deltakere i denne aldersgruppen var bosatt i Hordaland og Nordland. Kvinner utgjorde 62 prosent av deltakerne i aldersgruppen 50 år eller eldre.

Antall deltakere på kortkurs ved folkehøgskolene i 2003 økte med 5 prosent i forhold til året før. Ser vi tilbake til 2001, var økningen på 14 prosent. Antall deltakere i aldersgruppen 19 år og under gikk ned med 18 prosent, mens antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år og 40-49 år økte med henholdsvis 27 og 20 prosent. Prosentandel av deltakerne totalt i disse aldersgruppene utgjorde en nedgang på 2 prosentpoeng for den førstnevnte aldersgruppen og en oppgang på 2 prosentpoeng for de to sistnevnte aldersgruppene. Antall deltakere i aldersgruppen 50 år eller eldre gikk ned 1 prosent, tilsvarende 2 prosentpoeng i forhold til året før.

Årselever, etter kjønn og aldersgrupper. 2003

Deltakere, etter aldersgrupper. 2002-2003

Det var til sammen 1 054 årselever på kortkurs i folkehøgskolene i 2003, derav 415 menn og 639 kvinner. Deltakerne i aldersgruppen 50 år eller eldre utgjorde over halvparten av årselevene.

Kvinner i flertall

Kvinner utgjorde 61 prosent av samtlige deltakere i 2003, og de var i flertall i alle aldersgruppene. 65 prosent av deltakerne i aldersgruppen 40-49 år, 62 prosent i aldersgruppen 50 år og eldre, 60 prosent i aldersgruppen 30-39 år og 57 prosent av deltakerne i de to resterende aldersgruppene var kvinner. Kvinner i aldersgruppen 50 år og eldre utgjorde for øvrig 31 prosent av samtlige deltakerne. Med andre ord var en av tre deltakere på kortkurs i folkehøgskolene i 2003 kvinne i aldersgruppen 50 år eller eldre.

Kvinner var i flertall i landets samtlige fylker, uansett om en tar utgangspunkt i bosteds- eller skolefylke. Kvinner fra Nord-Trøndelag utgjorde 68 prosent av alle deltakerne fra det fylket. Tilsvarende prosentandel for Troms var på 67 prosent. Sammenlignet med andre fylker hadde Finnmark og Sogn og Fjordane lavest prosentandel kvinner med henholdsvis 56 og 57 prosent. 73 prosent av deltakerne i folkehøgskolene som ligger i Telemark og Nord-Trøndelag var kvinner. Lavest prosentandel kvinner hadde folkehøgskolene i Oslo og Sogn og Fjordane med henholdsvis 52 og 53 prosent.

Prosentandel kvinner, etter skolefylke. 2003

Prosentandel kvinner, etter bostedsfylke. 2003

Flest tar estetiske fag og håndverksfag

Det var flest deltakerne innenfor estetiske fag og håndverksfag. Hele 34 prosent av samtlige deltakere tok kurs i dette emnet og av disse var 30 prosent kvinner i aldersgruppen 50 år eller eldre. Dernest var det flest deltakere innenfor humanistiske fag, tros- og livssynsfag og samfunnsfag med henholdsvis 25 og 17 prosent av alle deltakere. Færrest deltakere var det innenfor realfag, industrifag og tekniske fag og samferdsels- og kommunikasjonsfag, begge med under 0,5 prosent av samtlige deltakere.

9 prosent hadde utenlandsk statsborgerskap

Vi har opplysninger om statsborgerskap til 98 prosent av deltakerne på kortkurs i folkehøgskoler i 2003 og 91 prosent av disse var norske statsborgere, mens 9 prosent hadde utenlandsk statsborgerskap. Sammenlignet med året før var det 352 flere utenlandske statsborgere ved kortkursene, en økning på 22 prosent fra året før. Beregnet i prosentpoeng var økningen i andelen utenlandske statsborgere av samtlige deltakere på 1 prosentpoeng.

Utenlandske deltakere, etter statsborgerskap og kjønn. Utvalgte land. 2003

Tyskland, Russland og Danmark hadde flest deltakere. Det var 355, 339 og 312 deltakere med henholdsvis tysk, russisk og dansk statsborgerskap. Kvinner var i flertall blant deltakerne fra de ti landene med flest deltakere, unntaket var Finland og Irak. Mens det var like mange kvinner som menn med finsk statsborgerskap, var 16 prosent av deltakerne med irakisk statsborgerskap kvinner.

Tabeller: