92963
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
92963
Fleire deltakarar på kortkurs
statistikk
2013-03-14T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2012

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fleire deltakarar på kortkurs

I 2012 tok 18 700 deltakarar ulike kortkurs ved folkehøgskolane. Dette er ein auke frå året før på 1 000 deltakarar, eller 5,5 prosent. Deltakinga er dominert av kvinner, som utgjer 61 prosent. Av kvinnene er over halvparten 50 år eller eldre.

Deltakarar på folkehøgskolar, kortkurs
AntallProsent
20122011 - 20122009 - 2012
I alt18 7035,5-0,4
 
Menn
19 år eller yngre5682,7-29,2
20-29 år944-0,8-8,1
30-39 år585-2,2-14,5
40-49 år94612,21,1
50 år eller eldre4 2568,19,7
 
Kvinner
19 år eller yngre747-1,3-30,0
20-29 år1 35815,43,7
30-39 år1 00410,1-13,8
40-49 år1 7634,0-8,1
50 år eller eldre6 5323,7-4,2

Estetiske fag og handverksfag er framleis dei mest populære emna og samla i alt 7 200 deltakarar i 2012. Av desse var 40 prosent kvinner over 50 år. Det er berre i emna naturbruk, økologi, miljøvern- og friluftslivsfag samt samferdsels- og kommunikasjonsfag at prosentdelen for menn er størst, 53 prosent respektive 78 prosent. Helse-, sosial- og idrettsfag samla 3 200 deltakarar, mens samfunnsfag hadde ein nedgang på 15 prosent frå året før.

Talet på utanlandske deltakarar har gått opp med 100 det siste året, til 1 100 deltakarar. Deltakarar frå Sverige stod for den største auken, frå 140 elevar i 2011 til 280 elevar i 2012. Elles var Danmark og Russland, likesom året før, dei landa som hadde flest deltakarar utanom Noreg.

Ser ein på skolefylke, toppa folkehøgskolane som ligg i Nordland, med over 4 100 kursdeltakarar til saman. Vestfold kom på andre plass med over 2 500 deltakarar. Nedst enda Telemark med berre 200 deltakarar.