15682
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15682
Flere unge deltakere på kortkurs
statistikk
2006-06-23T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2005

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Flere unge deltakere på kortkurs

Antall deltakere på folkehøgskolenes kortkurs i aldersgruppen 19 år og yngre økte med 40 prosent fra 2004 til 2005, men disse utgjør likevel bare 11 prosent av alle deltakerne. En av to deltakere er 50 år eller eldre. 63 prosent av deltakerne på kortkurs er kvinner.

I 2005 var det 20 800 deltakere på ulike kortkurs ved folkehøgskolene. Dette er en svak økning sammenlignet med året før. Deltakere i aldersgruppen 19 år og yngre økte fra om lag 1 620 til 2 270 fra 2004 til 2005. Dette tilsvarer en økning på 40 prosent. I aldersgruppen 30-39 år var det derimot en nedgang i antall kursdeltakere på 16 prosent. Som tidligere år er det flest deltakere i aldersgruppen 50 år eller eldre. 64 prosent av deltakerne i denne aldersgruppen er kvinner, og disse tilsvarer en tredjedel av det totale antallet deltakere på kortkurs.

Deltakere i folkehøgskoler, kortkurs, etter aldersgrupper. 2004 og 2005

Estetiske fag og håndverksfag fortsatt førstevalg

Som året før er det estetiske fag og håndverksfag og humanistiske fag, tros- og livssynsfag som er de mest populære fagene, med henholdsvis 8 050 og 4 230 deltakere. I aldersgruppen 19 år eller yngre velger de fleste deltakere kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag. I aldersgruppen 50 år eller eldre er det flest deltakere på kursene i estetiske fag og håndverksfag.

Færre deltakere med utenlandsk statsborgerskap

Det var nedgang i antallet deltakere med utenlandsk statsborgerskap på kortkurs i 2005 sammenlignet med 2004, fra 2 230 i 2004 til 1 630 i 2005. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent. Deltakere fra Russland og Tyskland er i flertall, med henholdsvis om lag 370 og 360 deltakere. Andelen russiske deltakere er nesten halvert sammenlignet med 2004. Også blant deltakere med utenlandsk statsborgerskap er kvinner i flertall.

Tabeller: