15678
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15678
Fleire unge menn deltek på kortkurs
statistikk
2008-04-29T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2007

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fleire unge menn deltek på kortkurs

I 2007 var det om lag 18 600 deltakarar på kortkurs ved landets folkehøgskolar. Dette er ein nedgang på nær 500 deltakarar samanlikna med 2006.

Deltakarar i aldersgruppa 50 år og eldre er i fleirtal på kortkurs ved landets folkehøgskolar, men talet på menn i alderen 19 år og yngre på kursa gjekk opp med 35 prosent samanlikna med året før. Talet på deltakarar med utanlandsk statsborgarskap auka med over 30 prosent frå 2006 til 2007. Kurs innanfor estetiske fag og handverksfag, og humanistiske fag og trus- og livssynsfag er framleis mest populære blant deltakarane på kortkurs.

Tabeller: