15692
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15692
Over 16 600 kursdeltakere på kortkurs
statistikk
2001-09-07T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2000

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Over 16 600 kursdeltakere på kortkurs

I 2000 deltok over 16 600 deltakere på ulike kortkurs ved folkehøgskolene i Norge. Vel 1 000 av deltakerne var utenlandske statsborgere med bosted i utlandet.

 Folkehøgskole. Antall deltakere på kortkurs, etter emne. 2000

Det var flest deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag. 38 prosent av deltakerne deltok på kurs innenfor dette hovedemnet. Deltakerne innenfor humanistiske fag, tros- og livssynsfag utgjorde 20 prosent av deltakerne, mens 18 prosent deltok på kurs innenfor samfunnsfag. Lavest antall deltakere hadde kurs innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag med knapt 0,5 prosent av alle deltakerne. (Ifølge Aktuell utdanningsstatistikk 5/2001, tabell 2.14. deltok 16 844 på kortkurs ved folkehøgskolene i 2000. Differansen skyldes antakelig underrapportering til SSB.)

Utenlandske statsborgere med bosted i utlandet utgjorde 6 prosent av deltakerne. 84 prosent av dem var oppgitt med statsborgerskap. Danske statsborgere representerte 36 prosent, mens tyske og russiske statsborgere representerte henholdsvis 22 og 17 prosent av deltakerne med oppgitt statsborgerskap. 31 prosent av samtlige utenlandske statsborgere med bosted i utlandet deltok på kurs innenfor samfunnsfag, 20 prosent innenfor estetiske fag og håndverksfag og 17 prosent innenfor naturbruk, økologi, miljøvern- og friluftslivsfag.

Litt over 2 prosent av samtlige deltakere tilhørte særlige målgrupper (jf. voksenopplæringsloven §24). 66 prosent av dem deltok på kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag.

Rapportering av kortkurs i 2000 var den første rapporteringen av den type kurs fra folkehøgskolene til Statistisk sentralbyrå. Antall deltakere er ikke det samme som antall personer, da en person kan være talt flere ganger dersom han/hun har deltatt på flere kurs.

Utenlandske statsborgere i folkehøgskolens kortkurs. 2000
Statsborgerskap Antall deltakere i alt Antall deltakere, prosentandel
I alt 1 017 100,0
Dansk 315 31,0
Tysk 190 18,7
Russisk 151 14,8
Svensk 55 5,4
Finsk 52 5,1
Britisk 22 2,2
Islandsk 17 1,7
Italiensk 17 1,7
Amerikansk                   13 1,3
Andre 50 4,9
Uoppgitt 135 13,3