15688
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15688
"Eldrebølge" på folkehøgskoler
statistikk
2003-06-24T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2002

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

"Eldrebølge" på folkehøgskoler

En av to deltakere på kortkurs i folkehøgskolene i 2002 var 50 år eller eldre. 62 prosent av deltakerne i denne aldersgruppen var kvinner. Mens flest kvinner i aldersgruppen 50 år og eldre tok kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag, deltok flertallet av menn i den samme aldersgruppen på kurs innenfor samfunnsfag.

Fra 2001 til 2002 var det 54 prosent flere deltakere i aldersgruppen 17-19 år, og 6 prosent flere i aldersgruppen 50 år og eldre. Vi kunne samtidig registrere en svak nedgang i aldersgruppene 30-39 år i 2002 i forhold til 2001. Nedgangen var på 3 prosent.

Tre av fem var kvinner over 50 år

Kvinner utgjorde 61 prosent av samtlige deltakere på folkehøgskolenes kortkurs. Over halvparten av kvinnene var 50 år og eldre. Kvinner i denne aldersgruppen utgjorde 32 prosent av samtlige deltakere, mens menn i samme aldersgruppen utgjorde 20 prosent av alle deltakerne. Kvinner var i flertall i alle aldersgrupper. Forskjellen var størst i aldersgruppen 40-49 år, der hele 66 prosent av deltakerne var kvinner.

Årselever på folkehøgskolenes kortkurs. 2001-2002

Deltakere på folkehøgskolenes kortkurs, etter kjønn og aldersgruppe. 2002

13 prosent oppgang i antall årselever

For andre år på rad økte antall deltakere på folkehøgskolenes kortkurs. Antall deltakere økte fra

19 000 i 2001 til 20 700 i 2002. Dette var en økning på 9 prosent. Antall menn økte med 12 prosent, mens antall kvinner gikk opp med 7 prosent.

Gjør vi om kursdeltakere til årselever, viser det seg at antall årselever økte fra 867 i 2001 til 980 i 2002. Dette indikerer en oppgang på 13 prosent.

Danmark og Hordaland på topp

Det var også flere utenlandske statsborgere på kortkurs i regi av folkehøgskolene i 2002 enn i 2001. Antall utenlandske statsborgere økte fra 1 200 i 2001 til 1 600 i 2002. Mens tyske statsborgere var i flertall i 2001 med 287 deltakere, var danskene i klart flertall med 427 deltakere i 2002. Tyskere og russere var representert med henholdsvis 275 og 246 deltakere i 2002. Vi må langt ned på lista for å finne de første ikke-europeiske statsborgere som gikk på kortkurs i folkehøgskolene i 2002.

Utenlandske deltakere på folkehøgskolenes kortkurs, etter statsborgerskap. Utvalgte land. 2001-2002

Vi har opplysninger om bostedsfylke til 84 prosent av deltakerne som var rapportert med norsk statsborgerskap. Datamaterialet viser at de aller fleste fylker hadde en oppgang i antall deltakere. Den største økningen hadde Nordland. Det var 82 prosent flere deltakere fra Nordland i 2002 i forhold til 2001. Aust-Agder hadde også en oppgang på 74 prosent. Østfold var det fylket som hadde størst nedgang. Antall deltakere fra Østfold gikk ned med 31 prosent.

Ser vi på forholdet mellom bostedsfylke og skolefylke, så viser det seg at de fleste gikk på en folkehøgskole i sitt eget fylke. Imidlertid var deltakere fra Oslo et unntak i den sammenheng. Kun 4 prosent av deltakerne fra Oslo gikk på en folkehøgskole i hovedstaden. 32 prosent av deltakerne fra Oslo gikk på en folkehøgskole i Vestfold.

De fleste tar estetiske fag og håndverksfag

I 2002 deltok 6 600 på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag, mens 5 000 deltakere valgte humanistiske fag. Samferdsels- og kommunikasjonsfag og realfag, industrifag og tekniske fag hadde færrest deltakere, henholdsvis 64 og 66 deltakere, eller to og syv årselever.

Deltakere på folkehøgskolenes kortkurs, etter kjønn og hovedemne. 2002

Kvinner var i flertall innenfor alle hovedemner bortsett fra samferdsels- og kommunikasjonsfag. Kvinner utgjorde 67 prosent av deltakerne innenfor estetiske fag og håndverksfag, 64 prosent innenfor realfag, industrifag og tekniske fag, 63 prosent innenfor tjenesteyting og servicefag og 62 prosent innenfor språkfag. Innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag utgjorde menn 81 prosent av deltakerne.

Ser vi på ulike aldersgrupper, kommer det frem at aldersgruppen 50 år og eldre er i flertall innenfor de fleste hovedemner. Mens aldersgruppen 17-19 år er i flertall innenfor organisasjons- og ledelsesfag, er de fleste deltakerne innenfor naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag i aldersgruppen 20-29 år.

Tabeller: