Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere reiser med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser

  Kollektivtransporten hadde 9,1 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2018 enn i samme kvartal året før, ifølge foreløpige tall. Dette er en samlet økning på 5,8 prosent. Båtnæringen hadde den sterkeste veksten.

  Artikkel
 • Stabil containertransport på kysten

  Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2018, som tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Reduserte bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Etter en kontinuerlig økning i inntektene i utenriksfarten siden 2009 kom en nedgang fra 2015 til 2016 på 6,1 prosent. Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde dermed 140,9 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rekordmange reiste kollektivt i fjor

  Det ble registrert nesten 665 millioner kollektivreiser i 2017, en økning på 6,3 prosent fra 2016. Dette er den største passasjerveksten som er målt siden statistikken ble etablert i 2004.

  Artikkel
 • Omsetningssvikt for sjøtransport

  Etter en kontinuerlig økning siden 2010, falt omsetningen for bedriftene i hele sjøfartsnæringen for første gang med 8,2 prosent fra 2015, og utgjorde 151,6 milliarder kroner i 2016.

  Artikkel
 • Rekordmange anløp av norske skip

  I 2017 stod norske skip for nær 125 000 anløp i norske og utenlandske havner, som utgjør en økning på 17 prosent fra 2016. Dette er det største anløpstallet som er registrert siden statistikken startet i 2004.

  Artikkel
 • Høyere drivstoffpriser drar kostnadene opp

  For rederier i innenriks sjøfart økte drivstoffkostnadene med 17,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017. Dette bidro til å dra opp totalkostnadene for alle fartøygrupper.

  Artikkel
 • Vekst for alle transportformer

  Ifølge foreløpige tall hadde kollektivtransporten 25,1 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Det gir en samlet økning på 15,8 prosent. 

  Artikkel
 • Mer gods ble fraktet sjøvegen

  Det ble transportert 47,5 millioner tonn gods sjøvegen i 4. kvartal 2017. Dette er 6,7 prosent mer enn i samme kvartal 2016.

  Artikkel
 • 1 400 skip i handelsflåten

  Den norske handelsflåten var på i alt 1 400 skip og til sammen 16,4 millioner bruttotonn ved utgangen av 2017. Dette er et fall på 2 skip og en økning på 12 000 bruttotonn fra 2016.

  Artikkel
 • Sterkest vekst i bussnæringen

  Kollektivtransporten hadde 3,8 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 2,6 prosent. Bussnæringen frakter desidert flest passasjerer og hadde den sterkeste passasjerveksten.

  Artikkel
 • Billigere drivstoff ga mindre kostnader for alle fartøygrupper

  For rederier i innenriks sjøfart, falt drivstoffkostnadene med 3,2 prosent i 3. kvartal 2017 fra kvartalet før. De totale kostnadene falt med 0,6 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Stabil sjøtransport

  Det ble transportert 45,5 millioner tonn gods sjøvegen i 3. kvartal 2017. Dette var 0,5 millioner, eller 1,0 prosent mer enn i samme kvartal 2016.

  Artikkel
 • Fortsatt nedtur for sjøfart i 2016

  Sjøfartsnæringene omsatte for 152,6 milliarder kroner i 2016 – et fall på hele 8 prosent fra året før. Antall sysselsatte sank med 3 prosent til 24 250.

  Artikkel