Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere reiste med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde 198 000 flere reisende i 2. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Totalt ble det foretatt 166 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet på sjøen

  Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent.

  Artikkel
 • 10,5 millioner flere kollektivreiser

  Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • Økte kostnader for innenriks sjøfart

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart gikk opp med 5,4 prosent i 1. kvartal 2019 sammenliknet med samme kvartal i fjor. I forhold til kvartalet før økte indeksen kun marginalt.

  Artikkel
 • Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 125,9 milliarder kroner i 2017. Nedgangen har fortsatt i 2017 med en reduksjon på 10,6 prosent fra 2016.

  Artikkel
 • Stadig flere reiser kollektivt

  I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før.

  Artikkel
 • Flere reiser med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser

  Kollektivtransporten hadde 9,1 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2018 enn i samme kvartal året før, ifølge foreløpige tall. Dette er en samlet økning på 5,8 prosent. Båtnæringen hadde den sterkeste veksten.

  Artikkel
 • Stabil containertransport på kysten

  Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2018, som tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Reduserte bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Etter en kontinuerlig økning i inntektene i utenriksfarten siden 2009 kom en nedgang fra 2015 til 2016 på 6,1 prosent. Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde dermed 140,9 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rekordmange reiste kollektivt i fjor

  Det ble registrert nesten 665 millioner kollektivreiser i 2017, en økning på 6,3 prosent fra 2016. Dette er den største passasjerveksten som er målt siden statistikken ble etablert i 2004.

  Artikkel
 • Omsetningssvikt for sjøtransport

  Etter en kontinuerlig økning siden 2010, falt omsetningen for bedriftene i hele sjøfartsnæringen for første gang med 8,2 prosent fra 2015, og utgjorde 151,6 milliarder kroner i 2016.

  Artikkel
 • Rekordmange anløp av norske skip

  I 2017 stod norske skip for nær 125 000 anløp i norske og utenlandske havner, som utgjør en økning på 17 prosent fra 2016. Dette er det største anløpstallet som er registrert siden statistikken startet i 2004.

  Artikkel
 • Høyere drivstoffpriser drar kostnadene opp

  For rederier i innenriks sjøfart økte drivstoffkostnadene med 17,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017. Dette bidro til å dra opp totalkostnadene for alle fartøygrupper.

  Artikkel
 • Vekst for alle transportformer

  Ifølge foreløpige tall hadde kollektivtransporten 25,1 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Det gir en samlet økning på 15,8 prosent. 

  Artikkel