Flere reiste med jernbane

Publisert:

Kollektivtransporten med jernbane hadde 198 000 flere reisende i 2. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Totalt ble det foretatt 166 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

Foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det var 20,6 millioner togpassasjerer i 2. kvartal 2019. Det er en økning på 1 prosent fra 2. kvartal 2018. Buss, båt, sporvei og forstadsbane hadde en nedgang i antall reisende i samme periode på 4,2 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981 174635 185208
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 156908 172420 166243
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840 151134
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158663 183801 184880

Sen påskeferie ga færre reiser

En sen påskeferie bidro til at det samlede passasjertallet for kollektivtransport gikk ned med 3,6 prosent i 2. kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal året før. I påsken reiser folk generelt mindre kollektivt til og fra jobb, men mer på lengre strekninger innenlands og til utlandet. Passasjertallene i første halvår 2019 viser en oppgang i antall kollektivreiser på 1,3 prosent fra første halvår i 2018.

Økte billettinntekter

Samlede billettinntekter i 2. kvartal 2019 var på nærmere 3,9 milliarder kroner, en økning på 182 millioner kroner fra samme kvartal i 2018. Jernbanetransporten bidro mest til denne økning. Sammenlignet med 2. kvartal 2018 var billettinntektene for jernbanetransporten 8,2 prosent høyere i 2. kvartal 2019.

Billettinntektene påvirkes ikke i like stor grad av påsken som passasjertallene i og med at periodebilletter i stor grad kjøpes uavhengig av ferie. Takstøkninger det siste året bidrar også til en økning i billettinntektene.

Omlegging til automatisk passasjertelling

I de største byene kan samme billett/reisebevis brukes på flere transportmiddel uten at påstigningen blir registrert. Dette gjelder særlig periodebilletter som ikke må registreres mer enn en gang. Dette har ført til flere ulike modeller og metoder for beregning av passasjertall. Flere fylker, som Oslo, Akershus og Hordaland, har de siste årene faset inn bruk av data fra automatisk telleutstyr på buss, t-bane og trikk. Overgangen til automatiske tellinger er forventet å gi bedre og mer konsistente passasjertall i kollektivstatistikken over tid, men disse tallene vil ikke alltid være direkte sammenlignbare med beregningene som er gjort for tidligere perioder.

Kontakt