Økte kostnader for innenriks sjøfart

Publisert:

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart gikk opp med 5,4 prosent i 1. kvartal 2019 sammenliknet med samme kvartal i fjor. I forhold til kvartalet før økte indeksen kun marginalt.

Noen av tallene som denne artikkelen bygger på ble korrigert 20. september 2019. Blant annet ble totalindeksen med drivstoff for 1. kvartal 2019 justert ned fra 114,3 til 112,9. Oppdaterte tall ligger i Statistikkbanktabellene 11585 og 11586.

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy. For hver fartøygruppe viser statistikken kostnadsutvikling innen seks kostnadsgrupper: mannskap, drivstoff, reparasjon og vedlikehold, administrasjon, kapital og øvrige kostnader.

Figur 1. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart (4. kvartal 2016=100)

4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019
Totalindeks for innenriks sjøfart 100.0 103.8 103.3 102.7 106.7 108.5 110.8 112.5 114.1 114.3
Drivstoffkostnader 100.0 116.7 111.4 107.8 127.1 133.2 144.0 154.8 156.2 157.1
Mannskapskostnader 100.0 99.9 100.9 101.4 102.2 102.7 103.0 103.2 105.4 104.9
Reparasjon- og vedlikeholdskostnader 100.0 100.8 101.3 102.0 101.8 101.8 102.1 102.9 103.0 104.0
Administrativkostnader 100.0 100.3 100.1 101.5 103.2 103.2 103.5 104.3 106.1 105.5
Øvrigekostnader 100.0 99.8 100.8 101.0 101.1 101.3 102.3 103.1 103.4 103.7
Kapital - Slit 100.0 100.8 100.9 100.6 100.9 101.9 102.0 103.0 104.1 105.7
Kapital - Rente 100.0 104.1 102.7 97.7 96.1 102.4 106.2 103.6 107.3 108.9

Drivstoffkostnader mest opp det siste året

Til tross for en utflating i siste kvartal, har drivstoffkostnader steget med 17,9 prosent siden 1. kvartal 2018. Dette bidro til et høyere kostnadsbilde for hele næringen. Mannskapskostnader, administrasjonskostnader samt reparasjon- og vedlikeholdskostnader gikk opp med rundt 2 prosent, mens rentekostnader og kapitalslit gikk opp med henholdsvis 6 prosent og 4 prosent i perioden.

Kontakt