Flere kollektivreiser

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 9,1 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2018 enn i samme kvartal året før, ifølge foreløpige tall. Dette er en samlet økning på 5,8 prosent. Båtnæringen hadde den sterkeste veksten.

Båtnæringen, som fraktet nesten 3,5 millioner passasjerer, hadde 860 000, eller 32,9 prosent, flere påstigninger i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode året før, viser statistikk over kollektivtransport . En vår med mye fint vær kan være med på å forklare den sterke veksten.

Bussnæringen med sine 98 millioner passasjerer økte med 6,8 prosent, mens bruken av jernbanen har økt med 11,1 prosent. Sporvei/forstadsbane holder seg omtrent uendret på 44 millioner passasjerer sammenlignet med 2.kvartal 2017.

Samlede billettinntekter økte med nesten 307 millioner, eller 9 prosent, til 3 713 millioner fra 2. kvartal 2017 til samme periode i 2018. 65,3 prosent av den økte brukerbetalingen gikk til bussnæringen, mens jernbanen stod for 21,2 prosent. For båtnæringen og sporvei/forstadsbane var andelen henholdsvis 8,3 og 5,1 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981 169094
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 157432 166050
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158663 182801

 

Kontakt