Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Publisert:

Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 125,9 milliarder kroner i 2017. Nedgangen har fortsatt i 2017 med en reduksjon på 10,6 prosent fra 2016.

En utfordrende opplagssituasjon og et svekket offshoremarked, forklarer blant annet reduserte totale bruttofrakter for utenriks sjøfart i 2017. Driftsresultatet for næringen gikk ned med 6,3 milliarder, til 9,1 milliarder i 2017. Driftsmarginen lå på 7,2 prosent i 2017, mot 10,9 prosent i 2016.

Nedgang for offshoreskip

Offshoreskipene reduserte sine fraktinntekter med 7 milliarder kroner fra 2016 til 2017.

Mer stabilt for innenriks sjøfart

For innenriks sjøfart med gods har det kun vært marginale endringer i inntekt fra 2016 til 2017. Tilsvarende for bilferger, der inntekten i 2017 er omtrent uendret i forhold til 2016.

1 Bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorarer.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år¹

2013 2014 2015 2016 2017
Sum bruttofrakter 122.65 133.10 134.62 129.25 119.90
Sum driftskostnader 114.26 124.77 128.19 125.57 116.78
Driftsresultat 17.51 19.86 21.91 15.35 9.07

1 SSB Standard for skipstype 2008.

2  Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

2013 2014 2015 2016 2017
1 Tankskip 31.1 26.6 30.4 33.4 31.5
2 Bulkskip 18.4 24.4 14.2 16.6 10.0
3 Stykkgods-/ andre tørrlastskip 29.5 32.5 36.6 32.9 31.2
4 Passasjerfartøy 5.3 5.5 5.5 6.7 3.7
5 Øvrige skipstyper² 34.2 38.5 33.5 27.0 20.0

 

 

 

Kontakt