Rekordmange reiste kollektivt i fjor

Publisert:

Det ble registrert nesten 665 millioner kollektivreiser i 2017, en økning på 6,3 prosent fra 2016. Dette er den største passasjerveksten som er målt siden statistikken ble etablert i 2004.

Bussnæringen fraktet 398 millioner passasjerer i 2017 og hadde med det 7,9 prosent flere påstigninger enn året før, viser statistikk over kollektivtransport. Like bak fulgte sporvei/forstadsbane med en vekst på 6,5 prosent til snaue 182 millioner påstigninger. Bruken av passasjerbåt økte med 1 prosent i samme periode til nærmere 12 millioner påstigninger i alt.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Båt 8.176 7.999 7.960 8.720 8.766 8.497 8.675 9.073 9.124 9.993 10.037 10.921 11.420 11.538
Jernbane 50.646 52.766 52.159 56.455 58.585 57.461 57.772 58.879 62.689 67.251 70.341 73.836 74.295 73.561
Sporvei og forstadsbane 90.525 96.718 101.737 104.278 114.456 117.818 124.724 136.475 138.664 143.967 148.837 160.291 170.781 181.882
Buss 279.126 285.096 290.011 284.608 291.954 299.944 313.699 322.003 332.133 339.566 343.657 356.200 368.618 397.706

Flere aktører melder om overgang til automatisk passasjertelling i 2017. Disse endringene må tas i betraktning ved sammenligning av passasjertall bakover i tid (se egen boks).

Endring i metode for telling av passasjerer

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering av antall reiser med jernbane på Østlandet og med buss og sporvei/forstadsbane i Hordaland. Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører at passasjertallene for jernbane på Østlandet ligger på et noe lavere nivå i 2017 enn i publiserte tall for tidligere år, mens antall kollektivpassasjerer i Hordaland ligger på et noe høyere nivå. Disse tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Samlede billettinntekter i kollektivtransporten økte med 5,1 prosent til 13,7 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Veksten var størst for sporvei/forstadsbane, der billettinntektene steg med 10,3 prosent. For bussnæringen økte billettinntektene med 4,8 prosent, mens båt og jernbane hadde en vekst på snaue 4 prosent i 2017.

 

Kontakt