Reduserte bruttofrakter for utenriks sjøfart

Publisert:

Etter en kontinuerlig økning i inntektene i utenriksfarten siden 2009 kom en nedgang fra 2015 til 2016 på 6,1 prosent. Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde dermed 140,9 milliarder kroner.

Den dramatiske situasjonen i offshoremarkedet, med volatile oljepriser og betydelig overkapasitet av skip, fortsatte i 2016. Dette førte til lavere aktivitet etter at flere skip ble lagt i opplag. Denne situasjonen forklarer blant annet reduserte totale bruttofrakter for utenriks sjøfart dette året. Driftsresultatet for næringen gikk ned med 6,6 milliarder kroner, til 15,4 milliarder i 2016. Driftsmarginen lå på 10,9 prosent i 2016 mot 14,6 prosent året før, viser de siste tallene.

Reisefrakter reduseres mest

Reisefrakter falt fra 31,1 milliarder kroner i 2015 til 22,5 milliarder i 2016. Dette tilsvarer en nedgang på 27,7 prosent. Fraktinntektene fra utleie av skip med mannskap fra utenlandske befraktere gikk ned med 7,5 prosent, til 25,9 milliarder kroner i 2016.

Nedgang for offshoreskipene

Offshoreskipene reduserte sine fraktinntekter mest i næringen med 5,8 milliarder kroner i samme periode, til 24,6 milliarder kroner. Fraktinntektene til stykkgodsskip gikk også ned, fra 36,6 til 32,9 milliarder kroner i 2016. 

Reduserte reiseavhengige kostnader

Kostnadene til bunkers og andre reiseavhengige kostnader falt med henholdsvis 21,2 og 14,3 prosent fra 2015 til 2016. Brutto lønnskostnader til skipsmannskap gikk ned med 9,8 prosent, til 17,3 milliarder kroner i 2016. Kostnader til leie av utenlandske skip med mannskap økte derimot med 24,6 prosent, til 19,2 milliarder kroner. 

Fortsatt vekst for innenriks sjøfart

Innenriks passasjertransport, som hadde 5,3 milliarder kroner i inntekter i 2016, forklarer veksten for innenriks sjøfart dette året. Til sammenligning var inntektene i 2015 på 3,8 milliarder. For innenriks godstransport med skip har omsetningen holdt seg omtrent uendret fra året før og lå på 3,8 milliarder kroner. Bilferjene reduserte sine inntekter med 18,7 prosent, til 2 milliarder kroner i 2016.

1 Bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorarer.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år¹

2012 2013 2014 2015 2016
Sum bruttofrakter 117.67 122.65 133.10 134.62 129.25
Sum driftskostnader 116.07 114.26 124.77 128.19 125.57
Driftsresultat 11.22 17.51 19.86 21.91 15.35

1 SSB Standard for skipstype 2008.

2  Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

2012 2013 2014 2015 2016
1 Tankskip 26.9 31.1 26.6 30.4 33.4
2 Bulkskip 21.5 18.4 24.4 14.2 16.6
3 Stykkgods-/ andre tørrlastskip 37.6 29.5 32.5 36.6 32.9
4 Passasjerfartøy 5.5 5.3 5.5 5.5 6.7
5 Øvrige skipstyper² 24.6 34.2 38.5 33.5 27.0

 

 

 

Kontakt