Stadig flere reiser kollektivt

Publisert:

I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før.

Nye tall fra statistikken kollektivtransport viser at jernbanen fraktet snaut 78 millioner passasjerer i 2018, en økning på nesten 20 millioner de siste 10 årene. I samme periode har også kapasiteten på togene økt betraktelig, og i 2018 ble det kjørt 26 prosent flere setekilometer enn i 2008.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Båt 8.176 7.999 7.960 8.720 8.766 8.497 8.675 9.073 9.124 9.993 10.037 10.921 11.420 11.538 11.512
Jernbane 50.646 52.766 52.159 56.455 58.585 57.461 57.772 58.879 62.689 67.251 70.341 73.836 74.295 73.561 77.732
Sporvei og forstadsbane 90.525 96.718 101.737 104.278 114.456 117.818 124.724 136.475 138.664 143.967 148.837 160.291 170.781 181.882 189.122
Buss 279.126 285.096 290.011 284.608 291.954 299.944 313.699 322.003 332.133 339.566 343.657 356.200 368.618 397.706 402.321

Bussnæringen sto bak de aller fleste kollektivreisene også i 2018, og fraktet til sammen 402 millioner passasjerer, 4,5 millioner flere enn året før. Nesten halvparten av alle busspassasjerene benyttet rutetilbud i Oslo og Akershus.

Også innenfor transport med sporvei/forstadsbane var det en relativt stor vekst i antall passasjerer fra 2017 til 2018. Over 189 millioner reiste med denne transporttypen, som kun er tilgjengelig i Norges tre mest folkerike byer, Oslo, Bergen og Trondheim.

Flere reiser per nordmann

I 2018 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 128 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Antall bussreiser per innbygger var 74 for hele landet, men her er det store forskjeller mellom fylkene. I Oslo og Akershus reiste hver innbygger 134 ganger med buss, mens i Hedmark og Finnmark kun 24 ganger.

Økte billettinntekter

Alle de kollektive transportformene hadde økte billettinntekter, og samlede billettinntekter fra reiser med kollektivtransport var i 2018 på 14,7 milliarder kroner, 930 millioner mer enn året før.

Endring i metode for telling av passasjerer

Flere kollektivtransportselskap har i 2017 og 2018 tatt i bruk automatisk passasjertelling i sine kjøretøy. Det bidrar til mer korrekt statistikk, men kan i enkelte tilfeller også medføre at passasjertallene ikke er direkte sammenlignbare før og etter metodeendringen.

Kontakt