Flere reiser med jernbane

Publisert:

Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

Nye tall fra statistikken Kollektivtransport viser at 20,8 millioner passasjerer reiste med jernbane i 4. kvartal 2018. Det er en økning på 5,2 prosent fra 4. kvartal 2017. Sammenlignet med 4. kvartal 2013 er veksten i passasjertransport med jernbane på hele 24,8 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981 169094
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 156908 165945
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840 146990
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158663 183801 181246

For kollektivtransporten sett under ett, var det en liten nedgang i antall passasjerer i 4. kvartal 2018 sammenlignet med 4. kvartal året før. Det er båt- og bussnæringene som står for nedgangen, noe som må ses i sammenheng med innføringen av automatisk passasjertelling i Oslo og Akershus fra 2018. Passasjertallene for 2018 i disse fylkene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Omlegging til automatisk passasjertelling

I de største byene kan samme billett/reisebevis brukes på flere transportmiddel uten at påstigningen blir registrert. Dette gjelder særlig periodebilletter som ikke må registreres mer enn en gang. Dette har ført til flere ulike modeller og metoder for beregning av passasjertall. Flere fylker, som Oslo, Akershus og Hordaland, har de siste årene faset inn bruk av data fra automatisk telleutstyr på buss, t-bane og trikk. Overgangen til automatiske tellinger er forventet å gi bedre og mer konsistente passasjertall i kollektivstatistikken over tid, men disse tallene vil ikke alltid være direkte sammenlignbare med beregningene som er gjort for tidligere perioder.

Antall reisende med sporvei/forstadsbane holdt seg omtrent uendret på drøye 50 millioner passasjerer i 4. kvartal 2018. De siste fem årene har antall passasjerer med sporvei/forstadsbane økt med 30 prosent.

Økte billettinntekter

Samlede billettinntekter økte med 235 millioner fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Det er en økning på 6,8 prosent. Det var jernbanen, med en økning på 15,3 prosent, som hadde den største relative økningen i denne perioden.

Kontakt