Statistikkområde

Transport og reiseliv: Reiseliv

Alt innhold for delområdet reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den største nedgangen i ove...

  Artikkel
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

  Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

  Artikkel
 • Norske overnattingar nær normalt nivå

  Talet på norske overnattingar fall med 18 prosent for juni i år målt mot same periode året før. Etter fleire månader med kraftige fall i norske overnattingar, ser vi no nesten like mange norske overnattingar for heile landet som i 2010. Utanlandsk...

  Artikkel
 • Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

  Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

  Artikkel
 • Nordmenn valde camping i mai

  Talet på norske overnattingar på campingplassar har auka med 11 prosent i mai samanlikna med mai i fjor. For hotella, derimot, vart mai nok ein krevjande månad med ein reduksjon i overnattingar på heile 78 prosent.

  Artikkel
 • Store prissvingninger på bilutleie i Norge

  Den svake kronen har de siste årene vært med å gjøre Norge mer attraktivt som ferieland for utenlandske turister. Den økte etterspørselen til og med 2019 har vært merkbar blant annet på prisene for leiebil, som de siste årene har steget mer om som...

  Artikkel
 • Bråstopp for overnattingsbransjen i april

  Talet på overnattingar i april er det lågaste som er målt for nokon månad sidan SSB starta med overnattingsstatistikk i 1985. Samanlikna mot april 2019 var meir enn 8 av 10 overnattingar borte.

  Artikkel
 • Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet

  Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Koronautbrotet råka overnattingsbransjen hardt

  Talet på overnattingar vart meir enn halvert i mars i år samanlikna mot mars 2019.

  Artikkel
 • Liten korona-effekt på overnattingar i februar

  Talet på overnattingar auka i februar. Utbrotet av korona-viruset hadde ingen merkbar effekt på det totale talet på overnattingar i Noreg. Derimot var det ein halvering i talet på overnattingar frå Kina.

  Artikkel
 • Fleire overnattingar i januar

  Samla sett var det 9,3 prosent fleire overnattingar i januar 2020 enn i same månaden i fjor. Det var fleire overnattingar ved alle innkvarteringstypar, samt fleire i nesten alle fylker.

  Artikkel
 • Vi ferierte mer utenlands

  Nordmenn gjennomførte 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før. Vi ferierte likevel mer utenlands.

  Artikkel
 • Utlendingene strømmet til Svalbard

  Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Økning i antall utenlandske overnattinger bidro klart mest til veksten.

  Artikkel
 • Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter

  I 2019 stod utlendinger for 83 prosent av alle overnattinger formidlet via norske hytteformidlere. 7 av 10 av alle overnattinger i disse private hyttene og feriehusene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige.

  Artikkel