Restriksjoner bremset utlendingers leie av private fritidsboliger

Publisert:

I januar og februar 2020 stod utlendinger for nesten 80 prosent av alle overnattinger formidlet via norske fritidsboligformidlere. Denne andelen falt til 35 prosent for perioden mars til og med desember.

Innreiserestriksjoner innført i mars i fjor førte til et kraftig fall i utenlandske overnattinger, en viktig bidragsyter i overnattinger i private fritidsboliger. Mens utlendinger uteble sto nordmenn for hele 48 prosent av overnattingene i 2020, den største andelen siden statistikken ble etablert i 1999.

Tall fra statistikken hytteformidling viser at det ble formidlet 959 000 overnattinger i 2020, hvorav 496 000 var utenlandske og 463 000 norske. Av de utenlandske overnattingene var det dansker, svensker og tyskere som dominerte.

Februar var den mest aktive måneden for utleie av private fritidsboliger, og over 20 prosent av overnattingene i 2020 var i denne måneden. Under pandemien valgte mange nordmenn å ha sommerferie i Norge. Tallene fra hytteformidling viser også at det var flere nordmenn enn utlendinger i sommermånedene samlet sett.

Overnattinger formidlet gjennom norske fritidsboligformidlere stod for 3,9 prosent av det totale antallet overnattinger, 2,2 prosent av de norske og 13 prosent av de utenlandske overnattingene.

Figur 1. Formidlende overnattinger, norske og utenlandske i 2020

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Utlandet i alt 133419 158730 63315 348 766 3901 53553 52724 19247 6361 788 2540
Norge 25372 52605 20260 10747 24159 45199 126636 32128 42965 30655 15587 37038

Statistikkgrunnlag og sammenlignbarhet

Statistikken omfatter kun overnattinger formidlet av formidlere med tilstedeværelse i Norge. Formidlere uten tilstedeværelse i Norge, som blant annet AirBnB, dekkes ikke. Formidling av gjester til kommersielle overnattingssteder, som hoteller, campingplasser etc., telles heller ikke, da de dekkes av overnattingsstatistikken.

Fra 2020 er antall formidlere i utvalget betydelig utvidet. Skatteetaten har vært en viktig bidragsyter med å få identifisert aktuelle foretak. Ettersom flere nå rapporterer til SSB, er ikke tallene sammenlignbare tilbake i tid, men vil være det fremover i tid.

Fra hytteformidling til fritidsboligformidling

Fra og med januar 2020 ble flere formidlere inkludert i statistikken slik at dette omfattet bedre formidling av fritidsboliger og ikke kun hytter. Fra 1. mars vil tallene publiseres månedlig i overnattingsstatistikken. Dette medfører at den blir produsert på samme måte som overnattingsstatistikken. For mer informasjon om hvordan overnattingsstatistikken produseres, se produksjonsmessige endringer i overnattingsstatistikken.

Kontakt