Statistikkområde

Transport og reiseliv: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Produksjonsmessige endringer i overnattingsstatistikken

  Notater 2020/42

  Dette notatet beskriver overnattingsstatistikken generelt, og hvilke produksjonsmessige endringer som er gjort de siste 20 årene.

  Publikasjon
 • Reiseundersøkelsen 2019

  Notater 2020/19

  Reiseundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner i Norge og utlandet.

  Publikasjon
 • Kjørelengdestatistikk

  Notater 2019/32

  Notatet dokumenterer endringene i kjørelengdestatistikken som fulgte av omleggingsarbeidet i 2018. Omleggingen ble gjennomført innenfor rammene av Samferdselsdepartementets satsing på statistikk for samferdsel og miljø.

  Publikasjon
 • Transport med varebiler 2018

  Notater 2019/31

  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge.

  Publikasjon
 • Ny kostnadsindeks for lastebiltransport

  Fra og med 1. kvartal 2019 publiserer Statistisk sentralbyrå ny lastebilkostnadsindeks. Den gamle indeksen er avsluttet og erstattet av en ny tidsserie som går tilbake til 1. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2018

  Notater 2019/17

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2017

  Notater 2018/11

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal.

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Notater 2018/09

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart - også kjent som nærsjøindeksen - består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2015

  Notater 2018/06

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016

  Notater 2017/22

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Transport med små godsbiler 2014–2015

  Notater 2016/21

  Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende kvartalsvise lastebilundersøke...

  Publikasjon
 • Modellering av trafikk på kommunale veier

  Notater 2015/46

  SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme f...

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2014

  Notater 2015/24

  Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2013

  Notater 2014/14

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2013.

  Publikasjon
 • Kabotasje i Norge

  Notater 2014/12

  Dette notatet omhandler statistikk på kabotasjetransport i Norge. Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende

  Publikasjon