Notater 2016/21

Dokumentasjonsnotat

Transport med små godsbiler 2014–2015

Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende kvartalsvise lastebilundersøkelsen.

Små godsbiler er definert som lastebiler, varebiler og kombinerte biler med tillatt nyttelast under 3,5 tonn. Etter fjerning av enkelte grupper av kjøretøyer, bestod populasjonen for undersøkelsen av rundt 485 000 små godsbiler som var registrert i Det sentrale motorvognregisteret. Det store flertallet av de små godsbilene var små varebiler med tillatt nyttelast under 1 tonn.

En av målsettingene med undersøkelsen var å oppdatere nøkkeltall for transport med små godsbiler til bruk i annen statistikk og beregninger om veitransporten i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført som en skjemaundersøkelse, der et utvalg på 2 500 eiere av små godsbiler ble trukket ut i hvert kvartal f.o.m. 3. kvartal 2014 t.o.m. 2. kvartal 2015.

Undersøkelsen av små godsbiler i 2014–2015 tok utgangspunkt i tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført av SSB i 2008 og av Transportøkonomisk Institutt i 2003.

I 2014–2015 kjørte små godsbiler 3,2 milliarder kilometer med 16 millioner tonn last fordelt på 94 millioner turer og 173 millioner leveranser. Statistikken over transport med små godsbiler i 2014–2015 er tilgjengelig på internettsidene til SSB: http://www.ssb.no/transpsg/.

Det er utarbeidet beregninger over usikkerheten til statistikken. På overordnet nivå var variasjonskoeffisientene for f.eks. variablene kjøretøykilometer og godstransportarbeid henholdsvis 2,7 og 8,4 prosent.

 

 

Om publikasjonen

Tittel

Transport med små godsbiler 2014–2015. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlige

Geir Martin Pilskog

Serie og -nummer

Notater 2016/21

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9383-2

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt